Svátek má: Petr

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

A kolik uprchlíků přijmou USA?

Podle údajů Evropské komise se v roce 2014 dostalo do EU nestandardním způsobem kolem 278 000 lidí, což proti roku 2013 znamená nárůst o 159 %.


Česko muselo kvůli výraznému nárůstu migrantů z Kosova v poslední době asi o sto míst posílit kapacitu svých zařízení pro uprchlíky.

Za první čtyři měsíce letošního roku se do EU pokusilo vniknout dalších 60 tisíc běženců, přičemž toto číslo se v poslední době rychle zvyšuje.  Uprchlíci na území států EU přitom vstupují bez povolení.

Deset tisíc Kosovanů prchajících před ekonomickou krizí dorazilo jenom během letošního ledna do Maďarska, za jehož hranice utíká stále více ilegálních migrantů. Z Kosova přitom odcházejí nejen mladí muži bez závazků, ale i celé rodiny s malými dětmi. Přechod srbsko-maďarské hranice je pro ně nejkratší cestou na západ, kde, jak doufají, najdou práci a lepší život. Podle maďarských úřadů prošlo městy na jihu země od září už 30 tisíc Kosovanů. Jedou autobusy nebo taxíky přes Srbsko k severní hranici do Maďarska.

Byly to právě západoevropské země pod vedením USA, které se rozhodly v roce 1999 řešit konflikt v Kosovu válkou. Jistě si většina čtenářů připomene naléhání humanisty Václava Havla na českou podporu „humanitárního bombardování“ zlého Bělehradu, který se bránil uznání „práva na samostatnost“ nelegálně ustanovené samozvané republiky Kosovo. Ale když bylo zapotřebí pomoci po válce vybudovat hospodářství nebo potrestat korupční politiky, nebyla k tomu ze strany propagátorů „humanitárního bombardování“ochota.

Imigrační vlna statisíců osob, které se snažily nelegálně dostat přes Středozemní moře na území Itálie,vypukla v roce 2011, zažehnuta událostmi tzv. arabského jara. V průběhu dalších let se pokusilo do EU nelegálně vniknout již téměř milion běženců.

V prvních čtyřech měsících 2015 připlulo jenom z Libye 26 tisíc, téměř 15 tisíc tvoří uprchlíci ze Sýrie, kde již více než tři roky zuří krvavá občanská válka. Stejně jako v Kosovu, i zde byly iniciátory nepokojů, které destabilizovaly jednotlivé státy USA.

Uprchlíci již v jižní Itálii obsazují i obydlené domy. Zločinnost „azylantů“ zde dosahuje hrozivých čísel. Ozbrojené tlupy černých „uprchlíků“ se vloupávají do domů, obsazují je a terorizují místní obyvatele. Nejhorší situace panuje podle očitých svědků v malých pobřežních městečkách, kde často není ani policejní stanice.

Do Evropy se rovněž snaží dostat značné množství Afghánců a obyvatel Eritreje.A mohli bychom přidat i další státy jako Egypt, Irák, Ukrajinu a další a další. I odtud hrozí exody možná i milionů uprchlíků do EU. I zde (snad s výjimkou Eritreje) najdeme jako hlavního iniciátora nepokojů vedoucích k občanským válkám, vraždění a strachu určitých skupin obyvatelstva o vlastní život USA.

Statisíce uprchlíků začínají pěkně motat hlavy evropským politiků, kteří se zamýšlejí nad situací a zoufale hledají řešení. Evropská komise opakovaně apelovala na členské státy, aby si do dvou let "rozebrali" 40.000  uprchlíků. Původcem a hlavním viníkem uprchlické krize však EU rozhodně není.

Rozpory panují především u uprchlíků ze Sýrie.Nejdále šlo zatím Švédsko, které povolilo všem Syřanům, jež se ocitli na jeho území, tam zůstat, jak dlouho budou chtít. Z dalších států Evropské unie je v udělování utečeneckých azylů nejštědřejší Německo, které přijme asi 5 tisíc syrských uprchlíků, což je asi třetina z těch Syřanů, kteří si podali zatím žádost o azyl ve Spolkové republice.

V Německu však panují podle DeutscheWelle velké obavy z toho, že by mezi uprchlíky mohli být islámští extremisté a členové teroristických skupin. Mnoho Němců proto žádá, aby německý azyl dostávali přednostně syrští křesťané.

Tradiční imigrantské země -Velká Británie a Francie - jsou daleko skoupější, Paříž aLondýnvydaly zatím souhlas s přijetím dvou tisíc uprchlíků do každé ze zemí.

Řecko a Itálie sice Syřany na své území vpustí, ale pak je v rámci volného pohybu osob posílají do dalších zemí Evropské unie, které proti tomu marně protestují. Celkem Evropská unie zatím přijme pouhých deset tisíc uprchlíků, což je asi půl procenta z celkového počtu Syřanů, kteří před válkou uprchlido zahraničí.

V případě, že by Spojené státy, Francie a další země zaútočily na Sýrii, dá se podle odborníků očekávat nová uprchlická vlna.  Podle mnoha příznaků jde však pouze o začátek rozsáhlé "utečenecké operace", která se na Evropu valí z afrických břehů. A za ní, kdo ví, se možná přivalí i Islámský stát.

Je tedy více než zřejmé, že jsou to právě USA, které nesou největší vinu na současném exodu davů ze zničených zemí. A nabízí se otázka, proč se nehlásí samozvaný „policajt světového pořádku“ k důsledkům svých četnických dobrodružství a proč Evropě s řešením uprchlíků nepomůžou tím, že část z nich prostě nepřevezou do USA.

Vždyť mají v oblasti Středozemního moře mnoho vojenských plavidel, jimiž by snadno mohly podstatnou část uprchlíků dopravit k sobě za oceán. O tom však představitelé Spojených států nechtějí ani slyšet.

Máme – li věřit slovům ředitele odboru azylové a imigrační politiky ministerstva vnitra Tomáše HaišmanaČesko se zatím nemusí obávat, že by hlavním zdrojem imigrantů mířících do Česka byl Blízký východ, přestože k přílivům uprchlíků bude docházet především kvůli válkám.

"Důležité je sledovat situaci na Ukrajině, protože víme, že pokud existují přirozené migrační trasy, tak se to netýká tak syrské krize nebo severoafrické krize, ale mohlo by se to týkat Ukrajiny," řekl Tomáš Haišman.

Možná by proto měli Ti naši politici, kteří obhajují současné politické změny na Ukrajině, více než tleskat nejrůznějším konvojům amerických dragounů, intenzivně vyjednávat se svými americkými protějšky.

Měli by se usilovně zajímat o to, jak nám USA pomohou s řešením migrační vlny z Ukrajiny, pokud se díky americké intervenci na samotném počátku ale i v celém průběhu ukrajinské krize tato migrační vlna, kterou z Ukrajiny vyženou tamní postmajdanské poměry vyvalí přes Česko směrem na západ.

Mám za to, že je nejvyšší čas.                                                                     

  Michal Kraus