Svátek má: Luboš

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Absurdní Valachová

Není lepšího důkazu absolutního rozkladu personální politiky ČSSD, její totální personální vyprahlosti a neschopnosti současného vedení ČSSD tyto problémy jakkoli řešit, než současné působení Kateřiny Valachové v poslaneckém klubu ČSSD.

Přestože ona osobně byla příčinou několikaprocentního úbytku tradičních skupin voličů ČSSD v minulých parlamentních volbách, v těchto volbách kandidovala do Poslanecké sněmovny ve Středních Čechách, protože v domácím Brně ji příliš dobře znali, než by ji na kandidátku umístili a po naprostém volebním debaklu se dokonce stala místopředsedkyní poslaneckého klubu ČSSD.

A tohoto postu zhusta zneužívá k prezentaci vlastních názorů v médiích, a to na cokoli – od vyzbrojování armády počínaje po sociální jistoty občanů ČR konče. Zatím se vyhýbá oblastem, které díky jejímu dvouletému působení na MŠMT skončily v naprostém chaosu, zmatku a zmaru.    

V politicky vyspělých a v pravdě demokratických státech je největším prohřeškem politika lež. A je-li mu i prokázána, je automaticky i příčinou jeho odchodu z politické scény. Je to ve vyspělých státech logické. Volič nechce, aby o jeho životě, životních podmínkách a životní úrovni rozhodovali politici, kteří lžou. Protože politici, kteří lžou, jsou nedůvěryhodní a neskýtají záruku solidnosti a spravedlnosti.

Nemluvě o politicích, kteří lžou jen proto, aby si uchovali své teplé plyšové křeslo, a to i (nebo právě) tehdy, jsou-li přistiženi při nečestném, nesprávném či neetickém jednání a vystupování.

A jenom naprosto supersplachovací jedinec s olbřímím kachním žaludkem a mimořádně vyvinutou hroší kůží dokáže po absolutním krachu svého manažerského působení v čele ministerstva, jeho personálním i odborném rozvratu ve většině zastávaných kompetencí může být schopný tak bezostyšně znovu a znovu předstupovat před veřejnost a lhát a lhát a lhát.

Za idiotské zavedení inkluze do základních škol bez vytvoření příslušného organizačního a finančního zázemí nemůže ona, ale ti, kteří jí pro realizaci záležitosti, která může značně poškodit kvalitu výuky těch nejmenších žáčků, nevytvořili podmínky… Jenže ty měla zajistit ona, pokud se vůbec rozhodla k realizaci od samého počátku kontroverzního projektu.

Za obrovský nárůst administrativy ve školách spojený s možnými nárůsty platů, včetně nesmyslného prosazování hloupého karierního řádu mohou kantoři, kteří celý projekt nepochopili. Jenže chyba byla v naprosto nesmyslném systému, který se hodlala v odměňování učitelů zavést.

Povinnost umisťovat dvouleté děti do školek, stravovací vyhláška, realizace a průběh státních maturit, atd., atd., atd. To vše jsou pomníky přiblblosti, které MŠMT pod taktovkou Kateřiny Valachové chrlilo do veřejnosti, bez ohledu na jejich oprávněné výhrady.

Za posledních 28 let se na MŠMT vystřídalo celkem 21 ministrů z celé řady politických stran, a byli i tací, kteří se netajili svým odporem ke sportu, ale nikdo nenadělal ve financování sportu takový bordel, jaký stačila za necelé dva roky udělat Kateřina Valachová.

Absolutní netransparentnost přidělování dotací a nerespektování jejich rozdělování podle schválených a transparentních kritérií bylo nejen příčinou tzv. dotační kauzy, v níž jsou skutečnými viníky ministerští úředníci v čele s Valachovou a skutečnými obětmi sportovní funkcionáři, sportovní organizace, sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a především samotní sportovci.

Je tedy zcela logické, že ji VH ČUS, která zastupuje téměř milion členů, tedy cca 10 % obyvatelstva celé České republiky vyzvala k tomu, co měla udělat již dávno.

Aby se veřejně sportovnímu prostředí omluvila za své chyby, lži, nesmyslná rozhodnutí a manažerská selhání, která dramaticky poškodila český sport a za poslední dva roky jej, v důsledku jejích osobních naprosto netransparentních rozhodnutí, nerespektujících stanovená pravidla, nerespektujících usnesení vlády k financování sportu, nerespektování ustanovení Akčního plánu podpory sportu na léta 2015 – 2017, vládní Koncepce podpory sportu – Sport 2025, schválené metodiky pro přidělování financí do sportu pod názvem Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 a dokonce i porušující Zákon o podpoře sportu, ošidila o více než dvě miliardy.

A aby vyvodila osobní odpovědnost pro své další působení v politice. Místo toho však na svůj facebookový profil ale napsala: „Je to absurdní. Já se nesnažila ovlivňovat dotace. Za to jsou Policií ČR stíháni jiní lidé. Já jsem naopak nastavila transparentní podmínky, ve kterých se neuměli či nechtěli někteří pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná netransparentní voda. Takže můj vzkaz je: Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“


Nad arogancí, nepravdivostí, drzostí a neslýchaností tohoto jejího výroku už zůstává opravdu rozum stát. Valachová sama organizovala absolutní netransparentnost přidělování dotací a nerespektování jejich rozdělování podle schválených a transparentních kritérií, které bylo nejen příčinou tzv. dotační kauzy, v níž jsou skutečnými viníky ministerští úředníci v čele s Valachovou a skutečnými obětmi sportovní funkcionáři, sportovní organizace, sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a především samotní sportovci.

A také její pravá ruka, se kterou řadu let sdílela společnou domácnost, bývalá náměstkyně pro sport Simona Kratochvílová. O tom, že bude náměstkyní pro sport, informovala Valachová sportovní komisi ČSSD několik týdnů před následným, velmi netransparentním výběrovým řízením na tuto funkci se slovy, že to je jediný člověk, kterému věří a může plně důvěřovat. O odbornosti budoucí paní náměstkyně nepadlo ani slovo, ostatně i vrabci na střeše MŠMT si špitali, že otázky k výběrovému řízení dostala předem.

Po jejím jmenování ji Valachová osobně úkolovala, a to i v přidělování investičních dotací (jistě ne náhodou měla být jedna z přidělených dotací, které byly primárně určeny na dotace na opravy a rekonstrukce sportovního majetku sportovních oddílů, směřovat do statutárního města Brna a do školy, kam dochází její dcera). Přitom statutární město není sportovní spolek a má miliardový rozpočet a škola není sportovní zařízení a jejím zřizovatelem není sportovní spolek, ale město.

Navíc ještě před vypsáním investičních programů Valachová osobně vyzývala hejtmany a další představitele samospráv, aby jí zaslali jejich osobní priority pro investiční akce financované z rozpočtu MŠMT.

K tomu, aby si Valachová mohla přidělovat i neinvestiční dotace mimo stanovené programy, podle vlastní libovůle, tedy mimo stanovený transparentní systém, což je u dotací do sportu v příkrém rozporu se Zákonem o podpoře sportu, si Valachová vytvořila berličku v podobě Výnosu ministryně č. 93 z 9. listopadu 2016.

Následně osobně vyzvala ČOV a ČOS, aby si v intencích tohoto Výnosu požádali o mimořádné dotace mimo stanovené programy a v případě ČOV o této žádosti osobně rozhodla v průběhu 14 dní. Ostatní spolky, svazy i kluby či TJ na schválení dotace v rámci transparentního programového financování čekají dlouhé měsíce.

Valachová tak osobně organizovala netransparentní, nesystémové, nespravedlivé a selektivní přidělování dotací mimo schválené dotační programy a na základně mimořádných rozhodnutí, plných výjimek a porušení stanovených pravidel i zákonů jen některým spolkům (např. ČOV) nebo na některé akce (např. Velká cena Brna) na úkor zbylého sportovního prostředí.

Valachová také osobně zodpovídá za bezdůvodné a nezákonné rušení již vyhlášených dotačních programů, kde původně transparentní rozdělování dotací nahradilo rozdělování bez systému, ladu a skladu, a to mnoho měsíců po lhůtě stanovené usnesením vlády, rušení programů a dotací zejména pro činnost klubů a TJ, které vláda svým usnesením na rok 2017 i 2018 stanovila, což vedlo v roce 2017 k nevyplacení dotací ve výši více než 1 mld. Kč.

A v neposlední řadě zodpovídá Valachová za nedůvodné, nesmyslné a sport poškozující převádění finančních prostředků určených na podporu sportu do rozpočtu jiných úseků MŠMT, jenom z rozpočtu 2017 to bylo téměř 0,5 mld. Kč a těsně před svým odchodem z úřadu i z návrhu rozpočtu na rok 2018 ve výši více než 1 mld. Kč, kterou odklonila z rozpočtu pro sport v převážné míře ve prospěch nesmyslné a nepopulární inkluze v řádu miliard Kč, to je doslova a do písmene know how Kateřiny Valachové.

To jsou jen některé kroky, skutky a rozhodnutí bývalé ministryně Valachová, která dnes prohlašuje, že se nesnažila ovlivňovat dotace, že nastavila transparentní podmínky, ve kterých se neuměli či nechtěli někteří pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná netransparentní voda.

Protimluv z kategorie takových nesmyslů, jako kdyby například Čachtická paní tvrdila, že dbá o zdraví a štěstí mladinkých panen z jejího panství, v jejichž krvi se tak ráda koupala.  

Jsou to jen další a další lži bezskrupulózní osoby, která je schopna na základě těchto lží potopit, poplivat, poškodit a třeba i nechat zavřít kohokoli – svou kamarádku, své spolupracovníky, kteří jsou dnes na základě těchto jejich lží a výmyslů stíhání Policií ČR za to, že se snažili napravovat jí a jejími úředníky pokřivené, nespravedlivé, neodpovídající stanoveným kritériím, pravidlům a zákonům odporující financování českého sportu.

A jestliže přes to všechno dnes miliónu sportovců, kteří kvůli jejím čachrům, intrikám a podrazům dnes od státu nemají prostředky na to, že pro stát odvádějí veřejnou službu přes svůj facebook vzkazuje: „Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“, je to učebnicový příklad toho, zloděj křičí, chyťte zloděje.

A tak se nabízí možná spíše řečnická otázka, otázka, kterou si už dávno mělo začít klást vedení ČSSD: „ Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?“

Michal Kraus