Svátek má: Luboš

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Kejvalovy lži vánoční

Stalo se už v posledních letech jakýmsi koloritem, že když Jiří Kejval hovoří v médiích o financování Českého olympijského výboru ze státního rozpočtu, zpravidla neříká pravdu,...

... skutečnosti zamlžuje, překrucuje a záměrně mate veřejnost tak, aby od v posledních letech velmi problematického financování ČOV odvrátil pozornost.

Ne příliš dobře informovaní novináři se pak nechají opít rohlíkem a Kejvalovy lži nechávají prostřednictvím svých médií bohorovně plynout do éteru. Naposledy se tak stalo při vysílání Českého rozhlasu Plus dne 25.12.2017, kde byl hostem právě Jiří Kejval.

A lhal, až se mu od uší prášilo, což, bohužel, v rozhlase není vidět.

1. Na otázku redaktorky Tachecí: „ Na co jste potřebovali mimořádnou dotaci ve výši 76 milionů Kč?“, odpověděl Jiří Kejval: „ Tu dotaci, paní redaktorko, dostáváme každý rok.“ Lež jako věž.  
     

Jenom pro srovnání jednoduchá tabulka příjmů ČOV z rozpočtu MŠMT v letech 2013 (před ZOH Soči 2014, 2015 (před LOH Rio de Janeiro 2016) a 2017 (před ZOH Pchjongčchangu 2018):

Rok                                              2013              2015            2017             2017+             2017++
Dotace MŠMT (mil. Kč)               80                  89                85                162                 187                 

+   včetně mimořádné dotace 76 mil. Kč
++ plus nerozdělené dotace z loterií určené sportovnímu prostředí, přičemž do skutečných každoročních příjmů nejsou započítány dotace od MOV a příjmy od sponzorů za prodej olympijských symbolik ročně ve výši plus mínus až 100 mil. Kč ročně, které v ČR nedostává žádný jiný sportovní spolek.

Z toho je naprosto zřejmé, že celá mimořádná dotace pro ČOV od bývalé ministryně Valachové byla zcela nedůvodná, zbytečná a poškodila jednoznačně celé ostatní sportovní prostředí. A pan Kejval lže.

2. V dalších částích odpovědí říká Kejval: „ ČOV vypadl z programu I. Což byla chyba při tom vypsání dotace, tak paní ministryně nám to vypsala. A každý rok jsme tuhle dotaci dostali.“ Další neuvěřitelná lež.

Pan Kejval zapomněl dodat, že to byl právě on, kdo byl garantem programu I, stejně jako např. Miroslav Jansta byl garantem programu III.  Předchozí tabulka ho jasně usvědčuje ze lži. Kromě toho je zarážející, že zatímco Kejval po upozornění ministryně na údajnou chybu, která chybou nebyla, protože oprávněnými příjemci dotace na přípravu státní reprezentace na ZOH a na zdravotní zabezpečení reprezentace jsou sportovní svazy, které dotace dostaly, nikoli ČOV, bývalá ministryně okamžitě ČOV přidělila mimořádnou dotaci ve výši 76 mil. Kč, kterou ČOV vůbec nepotřeboval, zatímco Jansta za podobné upozornění na skutečnou chybu v neprospěch ČUS v programu III je společně s generálním sekretářem ČUS a samotnou ČUS trestně stíhán za údajné neoprávněné ovlivňování dotačního procesu a ČOV se tímto jednáním M. Jansty cítí být poškozen. Absolutní absurdita.


3. Na další otázku redaktorky Tachecí: „čili třeba ta velká kritika ze strany České unie sportu, mohu citovat panu Janstu "byl zvýhodněn jeden spolek, olympijský výbor dostal dotaci na výjimku paní ministryně v době, kdy celé sportovní prostředí nemělo peníze". Tak vy to neberete jako zvýhodnění?“, Kejval tvrdí: „Jako můžeme se o tom bavit, je to samozřejmě podstatně složitější záležitost. Ale jak říkám, to jsou účelový tvrzení. Já vám můžu prokázat, že takovéhle dotace vyšly v minulém roce, předminulém roce, v tom roce předtím a tak dále.“ Další neuvěřitelná lež, ze které opět Kejvala usvědčuje předchozí tabulka.  

Naopak, tvrzení Miroslava Jansty citované redaktorkou Tachecí není Kejvalem definované účelové tvrzení, ale jen a jen pravda.

4. V další části odpovědi Kejval tvrdí: „Takže se to napravilo touto mimořádnou dotací. Ale z hlediska těch peněz, které byly vyčleněné v tom původním výpočtu. Tak ty peníze zůstaly stejné.“ Další nebetyčná lež, ze které Kejvala usvědčuje rozpočet ČOV na rok 2017, schválený plénem ČOV v dubnu 2017.

Tento rozpočet (bez dotace, kterou čerpaly svazy ve výši 52 mil. Kč na přípravu a zdravotní zabezpečení reprezentace před ZOH) „požaduje“ po MŠMT dotaci jen ve výši 87,5 mil. Kč. Bez mimořádné dotace dostal ČOV dotaci 85 mil. Kč, tedy opět zřejmý důkaz, že ČOV žádnou mimořádnou dotaci nepotřeboval.

Závěrem lze konstatovat, že počínaje samotnou žádostí o mimořádnou dotaci ze strany ČOV, přes urgentní vyřízení ze strany bývalé ministryně během 14 dní až po rozhodnutí byla, kromě toho, že dotace byla nezpochybnitelně naprosto nedůvodná, porušena celá řada zákonů a dalších nařízení, které programové neinvestiční financování sportovních spolků ze státního rozpočtu upravují, a lze oprávněně konstatovat, že celá záležitost naplňuje celou řadu skutečností, na základě kterých vzniká podezření z možného dotačního podvodu.

Kromě toho je zde velmi důvodné podezření z toho, že Valachová mimořádnou a nedůvodnou dotaci ČOV přidělila se záměrem, získat podporu Jiřího Kejvala nejen v době svého odcházení z MŠMT, ale i v následující volební kampani do PSP ČR. Ostatně byl to právě Jiří Kejval, který jako jediný z celého sportovního prostředí skutečně Valachovou v tomto období podporoval.


                                                                                                        Michal Kraus