Svátek má: Zdislava

Regiony

Velikost textu:

Byl vydán zákaz odběru povrchových vod

Byl vydán zákaz odběru povrchových vod

V povodí Lomnického potoka, přítoku vodárenské nádrže Stanovice byl vydán zákaz odběru povrchových vod.

Ilustrační foto
20. července 2018 - 12:00

Ve čtvrtek 19.7.2018, bylo na úřední desce zveřejněno Opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice.


Dnem zveřejnění nabývá účinnosti. Opatření se týká zákazu odběrů povrchové vody z uvedených vodních toků, podobné bylo vydáno i v loňském roce. V případě příznivých hydrologických poměrů a na základě podnětu správce povodí bude zákaz odvolán.

Město jedná s nájemci Tržních krámků

Poučení: Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu.K vydanému opatření lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá  účinnosti  dnem  vyvěšení  veřejné  vyhlášky,  kterou  se  opatření  obecné  povahy oznamuje.

Karlovarskenovinky.cz informoval Jan Kopál, tiskový mluvčí, Magistrátu města Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch.)