Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském kraji k 30. 9.

Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském kraji k 30. 9.

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci stoupl o 0,36 % na 17 147, počet hlášených volných pracovních míst stoupl o 11,2 % na 1 714 a podíl nezaměstnaných osob je totožný jako v minulém měsíci 8,1 %.

Úřad práce
15. října 2014 - 07:24

K 30. 9. 2014 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech celkem 17 147 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 61 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 1 661 osob. Z tohoto počtu bylo 16 444 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. To bylo o 4 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání nižší o 1 960.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 227 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 911  osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 187 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 166 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 670 osob více než v předchozím měsíci a o 335 osob více než ve stejném měsíci minulého roku.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 65 regionů. Největší hlásí okres Pardubice a Prachatice (shodně o 3,9 %), Pelhřimov a České Budějovice (shodně o 3,4 %), Havlíčkův Brod (o 3,3 %) a Písek (o 3,1 %). Naopak nárůst nezaměstnanosti eviduje 12 okresů, největší Opava (o 1,7 %), Sokolov (o 0,8 %), Břeclav a Mělník (shodně o 0,7 %) a Chomutov (o 0,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech 8 303 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,4 %. V evidenci bylo 1 578 osob se zdravotním postižením, což představovalo 9,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 618 uchazečů o zaměstnání, tj. 15,3 % všech uchazečů vedených v evidenci úřadu práce.

Na konci tohoto měsíce bylo evidováno 955 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet stoupl ve srovnání s předchozím měsícem o  311 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 414 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,7 %.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, se k 30. 9. 2014 nezměnil oproti předchozímu měsíci a činí 8,1 %. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než krajský průměr vykázaly 2 okresy, nejvyšší byl v okrese Sokolov 9,9 %, v okrese Karlovy Vary byl 8,2 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb 6,2 %. Podíl nezaměstnaných žen dosáhl hodnoty 8 %, podíl nezaměstnaných mužů dosáhl hodnoty 8,2 %.

Karlovarský kraj evidoval k 30. 9. 2014 celkem 1 714 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 172 vyšší než v předchozím měsíci a o 468 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 10,0 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Sokolov (33,3), Karlovy Vary (10,7) a Cheb (4,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 186 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 8,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 486, na jedno volné místo připadalo 1,96 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku k 30. 9. 2014 prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno 1 824 pracovních míst. Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM – byly truhlář, číšník, servírka, řidič, pomocný pracovník ve výrobě, prodavač či administrativní pracovník. Karlovarskenovinky.cz informovala Bc. Veronika Dankanicsová, vedoucí referátu trhu práce, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Karlových Varech.

(jv,foto:arch.úp)