Svátek má: Prokop

Regiony

Velikost textu:

Celosvětový úspěch elektrotechniků ze SPŠ Ostrov

Celosvětový úspěch elektrotechniků ze SPŠ Ostrov

Studenti Střední průmyslové školy Ostrov uspěli na finále studentské středoškolské odborné soutěže „The Beijing Youth Science Creation Competition 2019“ konané v Číně.

SPŠ Ostrov
18. května 2019 - 12:00

Těsně před zahájením státních maturit se z finále studentské středoškolské odborné soutěže „The Beijing Youth Science Creation Competition 2019“ konané ve dnech 23. – 29. března v Pekingu vrátil se stříbrnou medailí student 4. ročníku oboru Elektrotechnika Střední průmyslové školy (SPŠ) Ostrov Vladimír Veselý.

Krom toho byl také požádán, aby o svém zařízení na měření CO2 v místnosti připravil prezentaci pro odborný seminář pořádaný Zhilin Law Firm  k umělé inteligenci a duševnímu vlastnictví pro cca 60 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti a několika firem. Následně se zapojil do panelové diskuse, kde odpovídal zejména na dotazy ohledně motivace talentovaných studentů, systému podpory neformálního vzdělávání apod.

Studenti byli do Číny pozváni na základě spolupráce Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) s Čínskou a Pekingskou asociací pro vědu a techniku (BAST), která letos pořádala již 39. ročník výše zmíněné soutěže. ČSVTS podpořila možnosti podpořit talentované středoškoláky – zabezpečit a financovat jejich účast na akci, ale výběr studentů by však nebyl možný bez spolupráce s organizátory Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET).

A kudy Vladimíra vedla cesta za celosvětovým úspěchem, když ve svém oboru obstál v konkurenci reprezentantů z 13 zemí světa?

Před více než rokem svůj nápad na přístroj, který by měřil množství CO2 v místnosti, spolu se svým spolužákem ze třídy Matyášem Hlivákem prezentoval na soutěži Hackathon pořádané Českými radiokomunikacemi. Nápad se zalíbil, ale bylo třeba dopracovat některé technické finesy. Po poradě s vyučujícími odborných předmětů se pustili do práce a rozhodli se zkusit se zařízením uspět v SOČ – desítky hodin práce nad výpočty, nákresy, při sestavování komponentů, proměřování, o sepisování a rýsování průvodní dokumentace nemluvě… a to vše doma i ve škole ve volném čase. Úsilí se vyplatilo – suveréně postupovali jednotlivými koly až do celostátního finále, kde v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadili krásné druhé místo. Jejich projekt byl na základě doporučení odborné poroty zároveň vybrán do širší nominace na zahraniční soutěže. Do světa se nakonec vypravili spolu s dalšími 1č reprezentacemi, které šíří věhlas českých mozků od Bulharska, přes Švýcarsko, USA až do daleké Číny.

Jaká byla kritéria výběrové komise?
Při posuzování kladla důraz především na pohotovou, jasnou a entuziastickou prezentaci jednotlivých soutěžících, společenský dopad práce a kvalitu vyjadřování v jazyce anglickém.  Když se v říjnu chlapci dozvěděli o své nominaci, byli šťastní, ale pocity měli smíšené.

„Do dnešního dne jsme se zaměřovali především na technickou stránku projektu. Chceme, aby naše zařízení ještě zvládalo měření vlhkosti vzduchu, teploty, potřebujeme dořešit otázku ukládání dat na internetu, napájení atd.,“ komentoval Matyáš Hlivák a Vladimír Veselý pokračoval, „zaujali jsme, s Čínou jsme vůbec nepočítali, ale máme před sebou ještě hodně práce, musíme se zaměřit např. i na možnosti obchodního využití, celá prezentace v angličtině je postavena zcela jinak, než jsme zatím zažili.“

I když jsou kluci velmi samostatní, srší nevyčerpatelným tvůrčím elánem, bez kvalitního technického zázemí a odborných konzultací s vyučujícími by se neobešli, a právě to jim poskytuje jejich alma mater – Střední průmyslová škola Ostrov. K tomu si přidejte úzkou spolupráci s regionálními zaměstnavateli, co možná nejčastější kontakt s výrobou, intelektuální a laboratorní zázemí nejen na SPŠ, ale i na FEL ČVUT Praha, maximální podporu volnočasových aktivit zaměřených na tvůrčí projekty studentů a máte výbušnou směs pro příští tvůrce pokroku, to vše by však nefungovalo bez kvalitního koncepčního teoretického základu získávaného při běžné výuce.A jaké jsou postřehy Vladimíra Veselého ze samotné Číny?
„Na reprezentaci v zahraničí nás připravovali členové Alumni Scienttiae Bohemicae – bývalý účastníci zahraničních soutěží, a řekl bych, že dobře, když naše delegace v Pekingu získala hned tři medaile – dvakrát zlato a stříbro. Atmosféra soutěže byla vynikající. Navázali jsme nová přátelství, porovnávali úroveň a nápaditost svých prací s ostatními projekty. Je jen škoda, že nebylo více času na rozhovory s porotci, ale tak to na velkých soutěžích asi bývá. Trochu jsme pronikli do tajů vzdálené země, k čemuž nám samozřejmě pomohly návštěvy takových turistických atrakcí jako je Velká čínská zeď či Zakázané město, ale také naši průvodci - studenti čínských vysokých škol, kteří se nám s velkou péčí věnovali. A co říci závěrem? Přestože je neuvěřitelné, jakou rychlostí Čína roste, není její návštěva jen o velkých a přelidněných městech, ale i o nádherné přírodě a krásné architektuře.“

Karlovarskenovinky.cz informoval Pavel Žemlička, ředitel SPŠ Ostrov.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:spšo)