Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

Císařské lázně jsou v havarijním stavu a na opravu čekají 20 let

Císařské lázně jsou v havarijním stavu a na opravu čekají 20 let

Ministerstvo kultury souhlasí s investičním záměrem obnovy Císařských lázní. Kraj bude pokračovat v přípravě rekonstrukce. Císařské lázně jsou v havarijním stavu a na opravu čekají téměř 20 let.

Císařské lázně
10. září 2018 - 12:00

Karlovarský kraj nechal připravit aktualizovanou projektovou dokumentaci revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Dokument odpovídá všem požadavkům orgánů památkové péče a stal se základem pro investiční záměr, který v těchto dnech schválilo Ministerstvo kultury a díky němuž udělí dotaci na obnovu Císařských lázní ve výši 250 milionů korun.

Koncept upravené projektové dokumentace kraj také jako  dobrou vůli zaslal k odsouhlasení vedení města Karlovy Vary, aby mělo veškeré informace o plánované akci. Vedení kraje a města absolvovalo řadu jednání o aktualizaci projektové dokumentace, uskutečnilo se společné setkání Rady města a Rady kraje, kde došlo k jasné dohodě, že upravená projektová dokumentace zatím nebude obsahovat vestavbu multifunkčního sálu a město ji může následně vlastní iniciativou a po dohodě s památkáři doplnit později. I přes to všechno teď vedení města váže souhlas s konceptem aktualizované projektové dokumentace na řadu podmínek.

„Je to pro mě velmi nepříjemné překvapení.  Už v dubnu letošního roku jsme uspořádali společné jednání Rady Karlovarského kraje a Rady města Karlových Varů, kterého se účastnil například i projektant a původní architekt revitalizace Císařských lázní. Na tomto setkání jsme se jednoznačně shodli, že aby obnova národní kulturní památky konečně začala, opraví Karlovarský kraj budovu bez dříve plánované vestavby multifunkčního sálu, protože takto má koncept největší šanci  získat souhlas orgánů památkové péče, jejichž stanovisko je pro nás závazné. Město pak učiní veškeré kroky, které by vedly k získání takové projektové dokumentace, která bude obsahovat vestavbu sálu, a především pro ni získá kladné stanovisko památkářů. Kraj bude při těchto krocích plně nápomocen, protože my se rozhodně nebráníme tomu, aby se sál postavil a sloužil například pro Karlovarský symfonický orchestr. Proto jsme i připravili memorandum o spolupráci při uskutečnění záměru vybudovat koncertní sál a memorandum už město schválilo, Rada kraje rovněž, krajští zastupitelé o něm budou jednat 13. září. Ale druhá věc je, že nyní musíme pracovat s konceptem projektové dokumentace, který je v souladu s podmínkami udělení státní dotace a město nemůže náhle přijít s tím, že si klade nové podmínky. Znevažuje tak naše společné dohody a zbytečně oddaluje už tak dlouhodobě odkládanou rekonstrukci památky,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.


Město Karlovy Vary se už v roce 2006 po neúspěšných pokusech o pronájem či prodej Císařských lázní rozhodlo, že si budovu ponechá ve vlastnictví a bude se snažit získat dotace na opravu. To se však nepodařilo a v roce 2008 objekt převzal Karlovarský kraj. (Z dodatku č. 3 ke kupní smlouvě a následně z dodatku č. 4, který primátor jako zastupitel města podpořil a dne 16. 6. 2015 podepsal, plyne, že souhlasil s realizací rekonstrukce památky a provedení investice BEZ požadavku vytvořit zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr).

Hejtmanka přivítala první žáky střední policejní školy

„Ráda bych panu primátorovi připomněla, že se po celou tu dobu nepodařilo opravu zahájit. Když jsme nastoupili do vedení kraje a v roce 2017 jsme budovu městu nabízeli, aby si ji vzalo zpět, pan primátor té možnosti nevyužil a pro navrácení Císařských lázní do majetku města nehlasoval. Nechal tedy vše na Karlovarském kraji, přestože do současné doby už město za různé změny a úpravy projektové dokumentace dalo 22 miliony korun! My jsme teď projektovou dokumentaci zaktualizovali za 2 miliony korun, jsme téměř v cílové rovince a v příštím roce chceme skutečně začít s rekonstrukcí. Znovu bych chtěla zdůraznit, že jsme investiční záměr poslali na Ministerstvo kultury, které dopisem potvrdilo, že je vše v souladu s podmínkami dotačního programu a bez připomínek akci zaregistrovalo. Výše dotace činí 250 milionů korun. Nemůžeme dopustit, aby jakékoliv neopodstatněné průtahy komplikovaly zahájení prací,“ uzavřela hejtmanka.

Informovala Jana Pavlíková za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:karlovarskykraj)