Svátek má: Artur

Regiony

Velikost textu:

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropský certifikát

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropský certifikát

​Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation) za rok 2021.

Nemocnice Sokolov
9. srpna 2022 - 12:00

Certifikace ESO je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě.

V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. “Certifikace hodnotí především nastavení standardů péče a její kvalitu na daném pracovišti. Jde například o rychlost managementu příjmu pacienta, rychlost a komplexnost provedení vyšetření, nebo podání léčby. V součtu parametrů nám byl udělen takzvaný zlatý status,” uvedl Aleš Novák, vedoucí lékař Iktového centra a zástupce primáře Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov.

Tímto certifikátem iniciativa Angels, která pod záštitou ESO hodnocení provádí, potvrzuje, že Iktové centrum v Sokolově splňuje potřebné parametry a pacient zde dostane léčbu na stejné odborné úrovni, jako na kterémkoliv obdobném pracovišti v Evropské unii. Evropská certifikace ESO přitom není jediným hodnocením kvality péče, kterým Iktové centrum v Sokolově úspěšně prošlo.

V březnu roku 2021 obdrželo také certifikaci QASC (Quality of Acute Stroke Care) zaměřenou na hodnocení kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi CMP. Při té se hodnotila poskytovaná péče v sokolovském centru za roky 2017 až 2021 a tato certifikace je platná až do roku 2025.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov je jedním ze dvou pracovišť svého druhu v regionu. V roce 2021 ošetřilo 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, z toho většina (86 procent) byli pacienti s cévní mozkovou příhodou ischemického původu, tedy při uzávěru některé mozkové tepny. Specifická trombolytická léčba byla poskytnuta téměř stovce pacientů.Iktové centrum Nemocnice Sokolov velmi úzce spolupracuje také s dalšími specializovanými pracovišti, jako je FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN Motol například při realizaci mechanické trombektomie a některých dalších vysoce specializovaných výkonech. Spolu s nimi tak loni řešilo péči o téměř desítky nejzávažnějších sokolovských pacientů. Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působností.

Informovala Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch.sok)Domníváte se, že nás vláda svými výroky žene do válečného konfliktu s Ruskem?

Ano
transparent.gif transparent.gif
36%
Ne
transparent.gif transparent.gif
32%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
32%