Svátek má: Blanka

Regiony

Velikost textu:

Jak vnímají lidé "generace Z" Karlovarský kraj?

Jak vnímají lidé "generace Z" Karlovarský kraj?

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) se snaží identifikovat potřeby zejména u mladých obyvatel narozených mezi lety 1991–2010 (tzv. generace Z).

Karlovy Vary
16. listopadu 2021 - 12:00

Jak zatraktivnit region a čím oslovit zejména mladou generaci, aby kraj neopouštěla nebo se do kraje, po získání zkušeností, vracela? Tato otázka netrápí pouze Karlovarský kraj. Týká se také města Zlín a Jeseník. Společně s partnery z těchto měst (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum s.r.o. ve Zlíně a město Jeseník) hledá Karlovarská agentura rozvoje podnikání odpovědi, proč mladá lidé opouští region.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) se snaží identifikovat potřeby zejména u mladých obyvatel narozených mezi lety 1991–2010 (tzv. generace Z). Náležitou péči a velkou pozornost je jim potřeba věnovat také proto, že jsou generací zcela odlišnou od těch předchozích. Už od dětství umí využívat různá komunikační zařízení, která se stala nedílnou součástí jejich života.

V současné době "generace Z" představuje již pětinu obyvatel naší země a více než její třetina dosáhla produktivního věku a vstupuje na pracovní trh. 

„V rámci tohoto projektu bychom rádi identifikovali potřeby a postoje mladé generace v našem regionu. Následně budeme hledat možnosti a způsoby, jak zlepšit podmínky pro život mladých lidí v kraji,“ uvedl ředitel KARP Vlastimil Veselý.

Výzkum je rozdělen do několika fází. Na jaře tohoto roku proběhly v jednotlivých regionech diskuse u kulatých stolů se zástupci městských samospráv, odborníky z oblasti školství, kultury a podnikatelské sféry. Sesbírané podněty z oblastí, které ovlivňují kvalitu života mladých obyvatel, jakými jsou územní identita a regionální marketing, vzdělávání a příprava na povolání, zaměstnání, podnikání a dojížďka za prací, možnosti trávení volného času, bydlení, životní prostředí a veřejný prostor, budou nyní ověřeny prostřednictvím dotazníkového šetření u samotné "generace Z" v dotčených regionech.

Dotazníkové šetření, které představuje další fázi výzkumu, má pomoci pochopit postoje mladých lidí, jejich potřeby a očekávání, zjistit pohled této generace na různé oblasti života v Karlovarském kraji, jako například budoucí plány, vztah k regionu, názory a postoje ke vzdělávání, zaměstnání a podnikání, na spokojenost s možnosti trávení volného času, představy o bydlení a postoj k životnímu prostředí.

“Naším cílem je dozvědět se, na co se máme v rozvoji našeho regionu zaměřit a co udělat proto, abychom odliv lidí z Karlovarského kraje zpomalili,“ říká krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.Jedním z nástrojů a finálních výstupů projektu je připravovaná softwarová aplikace, prostřednictvím které budou moci mladí lidé prezentovat své vlastní zlepšující záměry a nápady pro místo, kde žijí. Vyplňování dotazníku pro studenty posledních ročníků SŠ bude probíhat ve spolupráci se středními školami Karlovarského kraje, a to do konce roku 2021. Dotazník je také volně k dispozici na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Informovala Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:arch.)