Svátek má: Helena

Regiony

Velikost textu:

Karlovy Vary hledají zájemce o členství ve volebních komisích

Karlovy Vary hledají zájemce o členství ve volebních komisích

Do 5.září 2018, do 16:00 hod., mohou strany zaregistrované pro nadcházející komunální volby delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí.

Ilustrační foto
3. září 2018 - 12:00

Volná kapacita komisí bude doplněna zájemci z řad veřejnosti. Za výkon funkce v okrskové volební komisi přísluší zvláštní odměna, která u předsedy činí 2 200 Kč, u místopředsedy a zapisovatele 2 100 Kč. Ostatním členům náleží odměna ve výši 1 800 Kč. (Jedná se o hrubou mzdu.)

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary se konají v pátek a sobotu 5. a 6. 10. 2018. Řádný průběh voleb, sčítání hlasů a zjišťování výsledků budou zajišťovat komise v celkem 50 volebních okrscích.

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může volební strana zaregistrovaná pro volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary. Seznam členů popřípadě náhradníků do okrskových volebních komisí lze zaslat nebo osobně doručit, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, nejpozději dne 5. září 2018 do 16.00 hodin.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu delegovaného člena, jméno a příjmení a podpis zmocněnce volební strany. Doporučujeme také v seznamu uvést adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty delegovaného člena popřípadě náhradníka, případně údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

Členové komisí z řad veřejnosti. Pokud po delegaci volebních stran nebude naplněn minimální počet členů, budou okrskové volební komise doplňovány o zájemce z řad veřejnosti. Členovi komise musí být ke dni složení slibu nejméně 18 let a nesmí souběžně kandidovat ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy Vary.

Kocourkov? Po započaté opravě Doubského mostu přijde demolice

Evidenci členů okrskových volebních komisí, jejich doplňování, příjem rezignací členů komisí, informace k vzniku, zániku členství v okrskových volebních komisích a výši odměn vyřizují na Magistrátu města Karlovy Vary.

První zasedání okrskových volebních komisí ve městě Karlovy Vary se uskuteční v souladu se zákonem v pátek dne 14. září 2018.

Karlovarskenovinky.cz informovala Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)