Svátek má: Viola

Regiony

Velikost textu:

Město Boží Dar plánuje zastavět osadu Ryžovna

Město Boží Dar plánuje zastavět osadu Ryžovna

Záměr města Božího Daru na zástavbu Ryžovny se nelíbí nejen památkářům, ale také občanům. Založili proto spolek za zachování oblasti.

Z Ryžovny
30. října 2019 - 12:00

Občané založili spolek za zachování osady Ryžovna. S městem budou usilovat o dialog o možných alternativách. Ryžovna, bývalá krušnohorská osada, je dnes ceněna pro svůj genius loci a jedinečnou atmosféru, která láká do oblasti také řadu turistů z celé republiky i zahraničí.

Ryžovna spadá do katastrálního území města Boží Dar, které od 90. let ve svých oficiálních dokumentech deklaruje zachování její původní historické podoby. V roce 2014 byla Ryžovna vyhlášena krajinnou památkovou zónou. A v letošním roce se jako součást hornické oblasti zapsala také na seznam světového dědictví Unesco. Město zde ovšem do budoucna plánuje výstavbu až 80 rodinných domů pro trvalé bydlení, včetně potřebné infrastruktury, což je v přímém rozporu s výše uvedenými skutečnostmi.

“Projekt výstavby, tak jak jej město nyní předkládá, považujeme za zastaralý, násilný a nevratný,”uvádí Jan Brunclík, člen výboru nového spolku Ryžovna. A Rudolf Chlad, taktéž člen výboru spolku dodává: “Záměr je mj. v rozporu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ale také s nařízením vlády o zadržování vody v krajině, které je již nyní nedostatek. V nespolední řadě také s pravidly ochrany přírody.”   

Plán zastavět Ryžovnu  je z konce devadesátých let minulého století  a v roce 2003 byl schválen  jako regulační plán obecně závaznou vyhláškou . Záměr navíc neodpovídá současným reáliím.

“Projekt je z našeho pohledu krátkozraký. Nejenže výstavba v tomto měřítku naruší krajinný ráz a ohrozí vzácné druhy rostlin a živočichů, které se dnes v místě vyskytují, ale už samotný průběh stavebních prací nenávratně poškodí místní přírodu. Město navíc nemůže zaručit, že domy budou využívány k trvalému bydlení. Ani do nově postavených domů přímo v Božím Daru se nepřistěhoval trvale téměř nikdo.V neposlední řadě se také zvýší už tak narůstající dopravní zátěž v zimě téměř nedostupného místa,” udává výčet argumentů ke sporné proveditelnosti a udržitelnosti záměru Brunclík.  

Zastupitelstvo města by se podle spolku mělo spíše soustředit na skutečně palčivé problémy města a nebo rozpracované projekty (např. rekonstrukce hotelu na Klínovci), nikoli otevírat 20 let staré plány výstavby, které ani podle odborníků dnes zcela nedávají smysl. (Vyjádření Národního památkového ústavu k záměru dostupné na bit.ly/2OHDxbT). Boží Dar již nyní má problémy s úklidem sněhu a s řízením dopravy nejen v kritických obdobích zimy.  



Mezi podporovateli spolku jsou vedle místních obyvatel a milovníků Krušných hor z Čech i Německa také odborníci z řad zoologů a botaniků, ochránci přírody, historici i památkáři. Více na facebookových stránkách Spolek Ryžovna - Der Verein Seifen.

Spolek Ryžovna - Der Verein Seifen je dobrovolný spolek lidí, kterému leží na srdci budoucnost Krušných hor, zachování jejich unikátnosti a jedinečného kouzla a kteří mají úctu k tradicím, historii a práci předků.

Karlovarskenovinky.cz informovala Lucie Nemešová.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)