Svátek má: Prokop

Regiony

Velikost textu:

Obyvatele Tuhnic trápí parkování a veřejné prostory

Obyvatele Tuhnic trápí parkování a veřejné prostory

Tým Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV) v rámci pravidelných setkání s občany KAMjdeme° navštívil obyvatele Tuhnic.

KAMjdeme° navštívil obyvatele Tuhnic
19. května 2019 - 12:00

KAM diskutoval s obyvateli Tuhnic, trápí je parkování a veřejné prostory. Cílem tohoto setkání bylo představení smyslu kanceláře a její práce a seznámení se s občany, kteří mají zájem o místo, ve kterém žijí. KAM takto sbírá data o městě a jeho uživatelích a čerpá z těchto diskusí podněty pro svou práci. V Tuhnicích je iniciativa místních dokonce organizovaná, působí zde zapsaný spolek Žijeme TUhnice, který tým kanceláře před setkáním provedl po zajímavých místech.

Co trápí obyvatele Tuhnic? Tak zněla jasná otázka, která zazněla hned po představení Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Parkování, propojení ulic Západní – Šumavská – Plynárenská, elektromobilita, cyklogenerel - nejdiskutovanějším tématem byla doprava.

„Záchytná parkoviště a parkovací domy jsou dnes horkým tématem. Město zpracovává Plán udržitelné městské mobility, který se tomuto problému věnuje. Pro chod dopravy je velmi důležité řešit to už nyní, ještě před vstupem města do UNESCO.“ uvedl Petr Kropp, ředitel KAMu.

Jako další dopravní problém je vnímána ulice Moskevská, kde by místní uvítali zpomalovací prahy, které by zvýšily bezpečnost přepravujících se osob. Cyklodoprava je pro Tuhnické také velmi důležitá, ocenili by zvýšení kvality a bezpečnosti cyklostezek a výstavbu míst, kde se dají bezpečně kola odstavit.

Ubývá veřejných prostorů. Kromě těchto problémů vidí místní ve své městské části i pozitiva. „Buďme rádi, že jsou Tuhnice zelené, podporujeme tu zdravý styl života.“ zaznělo od diskutujících. Nedostatek ale vidí v místech pro setkávání. Na prostoru před Meteorem zmizely lavičky, protože byly nevhodně využívány, stejný problém nastal i na populární Velké louce, kam si chodí místní děti hrát. Místem pro setkávání by mohla být budova staré vodárny, na kterou existují v současné době dva různé projekty, se kterými se pracovní skupina, zřízena vedením města, postupně důkladně seznamuje, než rozhodne o budoucnosti tohoto objektu. Zpracovává se také stavebně-technický průzkum stávajících budov.

KAM velmi pozitivně hodnotí iniciativu spolku Žijeme TUhnice, který má velký zájem o svou městskou část a její okolí a chce se aktivně zapojit do jejího rozvoje. „Další seznamovací schůzka KAMu s občany města proběhne 26. června v 17 hodin ve Waldorfské základní škole Wlaštovka v Doubí. Opět zde představíme naší práci a posbíráme co nejvíce informací od místních obyvatel.“ doplnila Jana Boukalová z KAMu.  Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuse mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města.

KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. – Ing. architekt Petr Kropp. První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu.

Karlovarskenovinky.cz informovala Mgr. Jana Boukalová za Kancelář architektury města Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)