Svátek má: Blanka

Regiony

Velikost textu:

Odklon od uhlí a přeměna regionu. Hejtman diskutoval o transformaci

Odklon od uhlí a přeměna regionu. Hejtman diskutoval o transformaci

​Čerpání evropských peněz pro uhelné regiony, dopady útlumu těžby i budoucnost regionu, který chce přilákat zpět mladé lidi, to byla hlavní témata debaty hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka 16.listopadu 2021 v Galerii umění Karlovy Vary.

Hejtman Petr Kulhánek
21. listopadu 2021 - 12:00

Diskusi s podnikateli, zástupci z oblasti školství, kulturní sféry a dalších odvětví vedl kromě hejtmana krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger a Tomáš Linda, předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Plánované projekty, které by měly pomoci rozvoji především Sokolovska, popsali také představitelé společnosti SUAS Group, která je největším zaměstnavatelem v kraji.

"Karlovarský kraj patří ke třem českým uhelným regionům, které jsou strukturálně postiženy v důsledku těžby uhlí. A je třeba řešit, kudy se kraj bude ubírat po odklonu od uhlí. Je to impuls pro nový start. Fond spravedlivé transformace, ze kterého máme šanci získat peníze, není přitom jediným nástrojem. Přeměna kraje se týká celého regionu a jeho ekonomiky. Hlavními dvěma pilíři jsou nová průmyslová odvětví, druhým pak cestovní ruch a lázeňství. Proto i projekty s těmito pilíři úzce souvisejí, ať už jde o vědu a výzkum nebo výstavbu turistické infrastruktury. Na konci transformace by tu měl být jiný kraj, který staví na průmyslu a cestovním ruchu," uvedl hejtman Kulhánek.

Podle předsedy dozorčí rady SUAS Group Jaroslava Rokose se firma může vydat směrem k využití zemního plynu, solární energie i zpracování komunálního odpadu. Společnost vlastní také 80 kilometrů čtverečních pozemků v různých lokalitách, které jsou určeny pro průmyslové zóny, ale i bytovou či rodinnou výstavbu. Největším projektem je lokalita Medard, kde plánují rezidenční bydlení i volnočasové aktivity.  Současně s tím mohou vznikat nová pracovní místa.

Krajský radní Patrik Pizinger připomněl, že čerpání peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace začne v příštím roce. O peníze budou moci žádat nejen předkladatelé 11 vybraných strategických projektů, ale i ostatní firmy, obce a instituce.

Podstatné jsou přitom investice do vzdělání, aby mladí neodcházeli, dále ekonomika, tedy rozvoj stávajících a vznik nových podniků, a nesmíme zapomenout ani na životní prostředí," vysvětlil Patrik Pizinger. Ten také popsal postup, kterým byly vybrány strategické projekty. „Karlovarský kraj postupoval podle metodiky, která je shodná s požadavky EU a našich ministerstev. Projekty vybrali externí hodnotitelé a schválila je Regionální stálá konference, tedy uskupení aktérů v území. Opakovaně nám potvrzují jak zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, tak zástupci Evropské komise, že Karlovarský kraj, stejně jako kraje Ústecký a Moravskoslezský, jdou správnou a transparentní cestou,“ dodal radní. Zároveň upřesnil, že se setkává s dotazy, proč nejsou zveřejněni hodnotitelé strategických projektů. „Nejsou známi především z toho důvodu, aby se zachovala jejich anonymita a případní žadatelé je nemohli kontaktovat,“ objasnil.

Podle hejtmana Petra Kulhánka bude možné čerpat peníze nejen na podporu strategických projektů, ale i na další projekty menších a středních podniků, obcí a dalších. To umožní takzvaná grantová schémata, tematické výzvy a finanční nástroje.

„Veškeré informace k přeměně regionu, o možnosti čerpání peněz a potřebné termíny najdou zájemci na novém webu https://www.menimekraj.cz,“ doplnil hejtman. Zdůraznil také, že v přeměně kraj podporuje celé území regionu, jen na Sokolovsku se uskuteční tři velké strategické projekty zaměřené na využití oblasti jezera Medard, na podporu podnikání.

Jan Samec, ředitel Galerie umění, vznesl dotaz, jak to bude s podporou kultury a umění. "Kultura by měla být dalším pilířem, ale na její podporu je třeba hledat zdroje nejen v rámci spravedlivé transformace," reagoval Patrik Pizinger.Další dotazy se týkaly i ochrany životního prostředí a vzniku vysoké školy. Hejtman připomněl, že v současnosti kraj úzce komunikuje o nových oborech se Západočeskou univerzitou v Plzni, jež má zázemí v Chebu. Upozornil, že v horizontu desetiletí se počítá i s výstavbou univerzitního kampusu.

Jak uvedl předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáše Linda, je nutné vidět příležitost také v sociální transformaci, nejen ve vzdělávání, ale i lákání nových obyvatel do našeho kraje. Dalším cílem by měla být intenzivnější spolupráce se sousedním Německem. A velkou prioritou zůstává dobudování infrastruktury, a to jak dopravní, tak i infrastruktury pro podnikání.
Informovala Jana Pavlíková za Krajský úřad Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:arch.kú)