Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

Poutní areál v Chlumu Svaté Maří patří k národním kulturním památkám

Poutní areál v Chlumu Svaté Maří patří k národním kulturním památkám

Vláda ČR schválila návrh ministerstva kultury na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek. Jedná se celkem o 19 pamětihodností, především významných poutních míst. Svého zástupce má mezi nimi také Karlovarský kraj.

Chlum Svaté Maří
2. února 2018 - 12:00

„Velmi vítám, že mezi devatenácti vládou schválenými nemovitými národními kulturními památkami je také jedna z území Karlovarského kraje, a sice Poutní areál v Chlumu Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény. Návrh ministerstva kultury se tentokrát soustředil především na památky církevního charakteru, které mají mimořádnou památkovou hodnotu. Díky prohlášení za národní kulturní památku se otevírají lepší možnosti získat dotaci na obnovu těchto staveb, ať už z národních nebo evropských programů,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.

Kromě posuzování mimořádných uměleckých a historických hodnot je při výběru kladen důraz i na to, aby tyto kulturní památky byly v obecném povědomí chápány skutečně jako národní památky, které významným způsobem přispěly k evropským dějinám, popřípadě měly vztah k osobnostem světového významu.


„Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazovat do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Ilja Šmíd.

V současné době má ČR přes 300 národních kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří nemovitosti - dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně jsou prohlašovány také objekty lidové architektury i unikátní technické památky. Na území našeho regionu bylo dosud celkem 15 národních kulturních památek. Informoval Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:kú)