Svátek má: Prokop

Regiony

Velikost textu:

Při odklízení následků orkánu Sabine mohou pomoci i nezaměstnaní

Při odklízení následků orkánu Sabine mohou pomoci i nezaměstnaní

Starostové obcí, které se potýkají s následky orkánu Sabine, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna jeho kontaktní pracoviště v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. A na ÚP ČR se mohou obracet i lidé, kterým orkán vážně poškodil majetek.

Úřad práce KV
12. února 2020 - 12:00

Popadané stromy, větve nebo třeba poškozené střechy trápí řadu regionů v ČR. Úřad práce ČR je připraven pomoci jak starostům obcí, tak i firmám, které na odstraňování škod velmi intenzivně pracují.

„Jsme schopni zajistit zejména městům, obcím a dalším zaměstnavatelům v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) vhodné zaměstnance a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Mohou nás kontaktovat emailem, telefonicky i osobně,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost těch nejhůře umístitelných uchazečů o zaměstnání. Cílem je umožnit jim, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání.

K 31. 1. 2020 na nich pracovalo celkem 3 623 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě asistentů prevence kriminality je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč.


Na ÚP ČR se mohou obracet i lidé, kteří se kvůli orkánu Sabine potýkají se škodami na majetku. „Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v postižených regionech úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Klienti, kterým orkán vzal nebo vážně poškodil majetek, mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP),“ sděluje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.


Jedná se o dávku jednorázovou a pokrývá šest základních životních situací. V případě živelné pohromy ji ÚP ČR může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté podpory může dosáhnout až 15násobku životního minima, tedy 51 150 Kč. Postižení orkánem mohou také požádat v rámci MOP o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Jedná se např. o zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu atd.

Karlovarskenovinky.cz informovala Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch.úp)