Svátek má: Blanka

Regiony

Velikost textu:

Projekt Maják – Cesta bezpečí byl oceněn Ministerstvem vnitra

Projekt Maják – Cesta bezpečí byl oceněn Ministerstvem vnitra

Projekt realizovaný v Karlovarském kraji zaměřený na prevenci šikany a násilí byl oceněn Ministerstvem vnitra.

Projekt Maják – Cesta bezpečí
16. října 2021 - 12:00

Projekt Maják – Cesta bezpečí, který byl realizován na území Karlovarského kraje a jehož organizátorem je spolek Dětský úsvit, se umístil na 2. místě v rámci národního kola Evropských cen prevence kriminality 2021. Projekt se zaměřil na děti ve věku 8 – 15 let v pěstounské péči,  jež jsou ohroženy sociálně-patologickým prostředím a rizikovými jevy. Karlovarský kraj projekt podpořil prostřednictvím dotačního programu prevence kriminality.

Maják pracuje s cílovou skupinou pomocí interaktivních a zážitkových metod, aktivity mají preventivně – terapeutický charakter. Cílem projektu bylo vytipování a vyškolení několika jedinců z řad účastníků, kteří prošli programem a stali se tzv. „nositeli štafety“. Nově získané poznatky šíří dál mezi své vrstevníky, v rodině a ve své komunitě. Projekt byl realizován ve správním obvodu města Cheb a v okolních obcích. Tématem letošního ročníku byla šikana a násilí mezi nezletilými.  

„Jsem velmi rád za to, že v našem regionu se nezapomíná na prevenci sociálně patologických jevů u té nejohroženější skupiny dětí a mládeže. Velmi si vážím práce všech, kteří se věnují aktivitám s dětmi v pěstounské péči a gratuluji jim k tomuto úspěchu“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.  

Slavnostní vyhodnocení se konalo v Plzni, a to v rámci celorepublikové akce Národní dny prevence. Zástupci spolku Dětský úsvit a manažerka prevence  kriminality Karlovarského kraje převzali ocenění z rukou pracovníků odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.Komise ocenila především nastavené metody hodnocení efektivity projektu Maják a zvolení metody Peer, která je založena na aktivní práci účastníků, kdy po jejich samostatné práci přichází diskuze v malých skupinách a následně dochází ke společnému  porovnání odpovědi na dané otázky. Vrstevník přejímá od vrstevníka jeho poznatky. Porota ocenila také práci se skupinou dětí v pěstounské péči.  

V rámci projektu vzniká řada naučných publikací například na téma šikana, etiketizace (tzv. nálepkování) či trest a náprava. Více informací o samotném projektu je uvedeno na  internetových stránkách.
Informovala Jitka Čmoková za Krajský úřad Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:kú)