Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Pronájem kotelny odborníkům se vyplatí

Pronájem kotelny odborníkům se vyplatí

Pauza mezi jarní a podzimní topnou sezónou je ideální dobou nejen pro revize zařízení, ale i též pro zvážení a realizaci outsourcingu energetických služeb.

Konegerační a trigenerační jednotka
11. dubna 2018 - 12:10
(Komerční sdělení)

Provoz a údržba veškerého technického zázemí, od trafostanic přes kotelny až k lokálním distribučním sítím energií, bývá často managementem firem a zastupiteli obcí opomíjena a řešení provozních nákladů považováno za nutné zlo. V každodenní praxi však klíčový byznys firem a práce mnoha lidí na spolehlivé distribuci tepla a energií doslova závisí.

Outsourcing v oblasti IT a finančních služeb je dnes v řadě firem už běžnou praxí, která šetří čas, náklady na vlastní pracovníky i starosti s administrativou. Už méně je rozšířené povědomí o možnosti outsourcingu, tedy svěření provozu a údržby externí firmě v oblasti energetiky a facility managementu.  A kdy jindy se v této souvislosti nabízí příhodnější příležitost než v období po ukončení zimní topné sezóny.

Hledáte-li partnera, který vám poskytne odbornou asistenci a komplexní servis s působností po celé republice, je nasnadě oslovit společnost ČEZ ESCO. Vyškolený personál ČEZ ESCO řeší provoz vašeho tepelného hospodářství s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. V praxi tak přebírá odpovědnost za revize, stará se o údržbu zařízení a v případě hlášení poruch zajišťuje nepřetržitý dispečink.

Energie a úspory se zárukou

Zákazník si může vybrat z několika variant, tak aby mu spolupráce s co nejvíce vyhovovala. V praxi to znamená širokou škálu služeb od obsluhy kotelen přes jejich provoz včetně dodávky paliv a energií až po kompletní dodávku tepla bez starostí. Poslední zmíněná varianta mnohdy zahrnuje i rekonstrukci kotelny na naše náklady. Samozřejmostí je i garance ceny tepla po dobu až 15 let se sníženou sazbou DPH (15 %) nebo zajištění veškeré smluvní agendy, provozní dokumentace a dalších administrativních úkonů.

„Firmy a obce mohou dále externích služeb využít i za účelem provozování vlastní lokální distribuční soustavy,“ dodává ředitelka segmentu firmy a obce ČEZ ESCO Lucie Bedrníčková.

V porovnání s běžnou instalací kogenerační jednotky má nabídka pro zákazníka řadu výhod vyplývající z řady synergií se Skupinou ČEZ.  Ušetřit tak lze například na výhodném nákupu zemního plynu od ČEZ, vyplatí se i nákup technologií díky joint-venture s firmou TEDOM. Díky širokému portfoliu má ČEZ ESCO coby outourcovaný partner minimalizované servisní a provozní náklady a dlouhodobě propracované know-how pro investiční a inženýringové činnosti.

S kogeneračkou pro čistá města

Příkladem dobré spolupráce mezi samosprávou a, konkrétně její dceřinou společností ČEZ Energo, je projekt pro malebnou a turisticky oblíbenou  Bystřici nad Pernštejnem. Město pohání i hřeje energie získaná z kogenerační jednotky, vnořené do systému centrálního zásobování teplem. Kompletně zrekonstruovaná městská teplárna dostala i nový záložní kotel na zemní plyn. Propojením současného biomasového zdroje na výrobu tepelné energie s kogenerační technologií na zemní plyn došlo k diverzifikaci rizika nárůstu ceny paliva a tedy ke stabilizaci ceny tepla pro koncové spotřebitele.

Spolupráce s ČEZ ESCO obnáší i ekologický faktor investice - nižší emise tuhých znečišťujících látek a díky menšímu objemu dovážené biomasy i nižší dopravní vytíženost ve městě. Bezpečnostním bonusem kogenerační jednotky je vytvoření záložního zdroje pro případ plánovaných odstávek dodávky elektrické energie ze sítě.


Konegerační a trigenerační jednotka

  • Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla
  • Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou
  • V případě potřeby je možné vyrábět kromě elektrické energie a tepla i chlad. V tom případě jde o trigeneraci.Proces přeměny energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání práce (výrobě el. energie) a poté se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí potřeb tepla.

Výhody kogenerace
  • oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění nebo k přípravě teplé vody a tím šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup
  • vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí
  • konkrétní úspora emisí závisí na velikosti jednotky včetně jejího provozu a je vyčíslena k výrobě elektřiny dle energetického mixu České republiky
  • pokud nastane tzv. Black-out může kogenerace fungovat jako záložní zdroj zajišťující dodávku elektřiny

(red.,karlovarskenovinky.cz,čezesco,foto:čezesco)