Svátek má: Viola

Regiony

Velikost textu:

Prosincové akce KAMu se zaměří na téma bydlení

Prosincové akce KAMu se zaměří na téma bydlení

Bydlení je nepochybně jednou ze základních potřeb lidstva. V příštích několika letech bude klasická hranice mezi životem, prací a volným časem, veřejností a soukromím, rodinou a přáteli pokračovat v rozostření.

Karlovy Vary
30. listopadu 2018 - 12:00

KAM KV° (Kancelář architektury města Karlovy Vary) si důležitost tohoto tématu uvědomuje, a proto se mu v prosinci bude věnovat v rámci dvou zajímavých přednášek a jedné diskuse s občany města.

Na náměstí Dr. M. Horákové v budově KAMu proběhnou v prosinci dvě přednášky tematicky zaměřené právě na bydlení. „Ve spolupráci s iniciativou Vzbuďme Vary a spolkem Bieno pořádáme přednášku o vnitroblocích, dvorcích a prolukách, tedy místech, která v dnešní době zažívají velký rozkvět. Na druhou přednášku o sídlištích a kvalitě života v nich jsme si pozvali pana architekta Tittla, který se zabýval výzkumem „Sídliště, jak dál“, ze kterého pak vznikla zajímavá stejnojmenná publikace. Na obě přednášky se těšíme a srdečně na ně zveme i veřejnost.“ uvedl ředitel KAMu Petr Kropp.

KAM jde opět k Vám. Kromě přednášek se tematice bydlení bude částečně věnovat i druhé setkání KAMu s veřejností, které proběhne tentokrát v budově ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.

„Cyklus KAMjdeme° jsme odstartovali před měsícem v Rybářích, kde se první část diskuse s občany věnovala životu v této městské čtvrti, v druhé jsme se věnovali karlovarskému krematoriu a obřadní síni. Struktura tohoto setkání zůstane stejná i ve Staré Roli, akorát s tím rozdílem, že v druhé části představíme ověřovací studii pro možnou přeměnu budovy bývalého kina vedle Lidového domu. Během tohoto setkání bychom se rádi od místních dozvěděli, jaké jsou ve Staré Roli místní spolky a komunity a kde mají možnost rozvíjet sousedské vztahy.“ doplnila Jana Boukalová z KAMu.

Příležitost setkat se jak s ředitelem, tak s celým týmem této kanceláře, budou mít postupně všechny městské části Karlových Varů.


Přednášky:
PONDĚLÍ 3. 12. v 17:30 KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary: Mezi námi sousedy - Michal Křivohlávek, Barbora Týcová (Bieno z.s.).

Vracíte se každý den domů kolem nevyužitých, zarostlých nebo prázdných zákoutí a dvorků? Bydlíte v domě s vnitroblokem? Vnitrobloky, předzahrádky, dvorky a proluky - intimní místa ulice - dnes v Praze a dalších městech (nejen) České republiky zažívají rozkvět. Doražte na besedu se spolkem Bieno, který pomáhá s oživováním vnitrobloků na pražském Žižkově.

ÚTERÝ 4. 12. v 17:00
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, Karlovy Vary – Stará Role, KAMjdeme° - 2. veřejné setkání s občany města.

Přijďte se s námi podělit o Vaše názory a zkušenosti, které pak KAM může přímo využít v otázkách rozvoje města. Přispějete tak k zlepšení úrovně bydlení nejen ve Staré Roli. Jak se žije ve Staré Roli? Stáli byste zde o komunitní centrum? Těšíme se na diskusi s Vámi.

ÚTERÝ 11. 12. v 18:00 KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary. Přednáška: Sídliště a kvalita života v nich – Ing. arch. Filip Tittl (UNIT architekti)

Co vlastně znamená fenomén sídlišť, jaké jsou specifika tohoto druhu zástavby a jaké možné přístupy k budoucímu vývoji? Přednáška zhodnotí stav českých sídlišť, popíše klíčová témata pro diskuzi nad jejich budoucí podobou a představí pilotní projekty z výzkumu „Sídliště, jak dál“.

Kancelář architektury města Karlovy Vary: Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. – Ing. architekt Petr Kropp. První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu.

Karlovarskenovinky.cz informovala Mgr. Jana Boukalová mluvčí Kanceláře architektury města.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)