Svátek má: Bernard

Regiony

Velikost textu:

Statistici opět zamíří do domácností v regionu

Statistici opět zamíří do domácností v regionu

Šetření nazvané „Životní podmínky“ organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005. ​Již po patnácté spustil Český statistický úřad pravidelné každoroční šetření o příjmech a životních podmínkách.

Český statistický úřad
2. února 2019 - 12:00

Letos proběhne v období od 2. února do 26. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností s cílem získat aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.

Jednotliví členové náhodně vybraných domácností odpovídají na otázky týkající se bydlení, pracovní aktivity, příjmů a vyjadřují se i k materiálním a zdravotním podmínkám. Obdobné zjišťování přitom probíhá v celkem 34 evropských zemích.

„Část respondentů s námi na šetření spolupracovala již v předchozích letech, nově letos oslovujeme 4 750 domácností. Velkou pozornost klademe na odbornou připravenost a profesionalitu našich tazatelů, neboť právě na nich závisí úspěšnost sběru dat a tím i samotného šetření,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček s tím, že výsledky šetření budou sloužit jako významný zdroj při hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností.


Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat buďto průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Více informací najdete na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Informovala Veronika Severová za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch.)