Svátek má: Michal

Regiony

Velikost textu:

Státní zdravotní ústav zahájil kurzy zdravého životního stylu

Státní zdravotní ústav zahájil kurzy zdravého životního stylu

Státní zdravotní ústav otevírá v lednu 2020 na Karlovarsku první kurzy zdravého životního stylu a pohybových aktivit v rámci projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (EPOZ).

Ilustrační foto
21. ledna 2020 - 12:00

V interaktivních kurzech se klienti seznámí s tématy v oblasti životního stylu, správného stravování, prevence nemocí ad. Cílem celorepublikového projektu je snižování nerovností v přístupu ke zdraví a zdravotním službám v České republice a prodloužení života ve zdraví.

Kurz zdravého životního stylu je organizován Regionálním centrem podpory zdraví v Karlovarském kraji a probíhá v Dobré Vodě, ve spolupráci s neziskovou organizací Český Západ, o.p.s. za podpory pobočky SZÚ v Plzni. Účastníci se v interaktivních seminářích věnují např. zdravému jídelníčku, hygieně bydlení, přístupu ke zdravotním službám, péči o děti, prevenci onemocnění a  závislostí.

Pohybové aktivity se během ledna rozběhnou v Dobré Vodě (fotbal, plavání), hodiny jógy pro rodiče s dětmi se budou konat na sídlišti Michal v Sokolově ve spolupráci s Městskou knihovnou Sokolov.

Projekt vychází z nezpochybnitelné potřeby intervence do podpory zdraví a prevence nemocí, v nichž ČR obecně vykazuje nepříznivý stav. Zejména lidé ohrožení sociálním vyloučením nemají rovný přístup ke zdraví a zdravotním službám a informacím o zdravém životním stylu v důsledku života, v němž se vyskytují silné rizikové faktory v jiných oblastech, než je zdraví - chudoba, nezaměstnanost a nedostatečné vzdělání. Projekt EPOZ nabízí efektivní preventivní programy a postupy, které dlouhodobě slouží k podpoře protektivních faktorů životního stylu.          


Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ se zaměřuje na vytvoření chybějící infrastruktury pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v České republice a zvyšování zdravotní gramotnosti u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.Pětiletý projekt (2018 – 2022) realizuje Státní zdravotní ústav ve 14 krajích České republiky. Prostřednictvím nově zřízených Regionálních center podpory zdraví (RCPZ) v každém kraji propojuje klíčové partnery na úrovni kraje, mapuje jejich potřeby a nabízí spolupráci v oblasti primární prevence a podpory zdraví. RCPZ slouží jako odborné základny pro tvorbu nových intervenčních programů podpory zdraví a realizaci těchto programů pro cílovou skupinu. V rámci projektu budou vyškoleni tzv. mediátoři podpory zdraví, jejichž úkolem je zprostředkovat zdravotní služby primární prevence osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. 

Karlovarskenovinky.cz informovala Mgr. Jarmila Neumannová za Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)