Svátek má: Mahulena

Regiony

Velikost textu:

Učitelé se školili jak podpořit ekologickou výchovu a osvětu

Učitelé se školili jak podpořit ekologickou výchovu a osvětu

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři.

Recyklohraní
1. prosince 2017 - 12:00

V Karlových Varech proběhl seminář pro pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a středních škol z Karlovarského kraje. Školili se při něm, jak atraktivním způsobem začleňovat téma předcházení vzniku odpadů do výuky. Seminář organizovala společnost Recyklohraní na podporu nového dílu výukového materiálu „EKOABECEDA“ s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Aby pedagogové snáze zaujali i nejmenší děti, využijí příběhy známých pohádek – O Budulínkovi, Červené Karkulce nebo o Sněhurce a sedmi trpaslících.

Seminář byl organizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a ve spolupráci s Karlovarským krajem. Uskutečnil se 28. listopadu v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje. V průběhu podzimu probíhají obdobné semináře ve všech 14 krajích republiky. Cílem je vést žáky a studenty k tomu, aby už od dětství uvažovali o rozumné spotřebě, o alternativních materiálových i energetických zdrojích a minimalizaci odpadů.  

„V rámci aktivit na podporu ekologické výchovy a osvěty v Karlovarském kraji se věnujeme školám a dalším subjektům různými formami, jednou z nich jsou i semináře, jako tento ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Recyklohraní. Sdílíme i hlavní myšlenku nového dílu EKOABECEDY, že nestačí odpady jen třídit, lepší je zbytečně je netvořit, omezit jejich produkci,“ říká Ing. Karel Jakobec, radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiku Karlovarského kraje.

Ekovýchova má smysl už od školky, děti pak mění návyky v rodinách

Už děti v mateřských školách jsou na téma ochrany přírody citlivé. Stačí je upozornit na souvislosti, nabídnout možnosti a nadšeně se zapojují do diskuse a her. Ukazuje se, že děti, které se o šetrném vztahu k přírodě učí ve škole, pak pomáhají svým nadšením pozměnit i návyky v rodinách.

„Důležitá je však forma výuky,“ říká Hana Ansorgová z Recyklohraní a dodává: „I takové téma, jako je předcházení vzniku odpadů je možné skloubit s pohádkami. My jsme známé pohádkové příběhy obohatili a například okolo Budulínka odvíjíme vyprávění o obalech, Červená Karkulka nás zase provází tématem spotřeby potravin a jejich plýtvání.“


Klíčovými body programu seminářů jsou praktické ukázky práce s novým dílem EKOABECEDY s podtitulem Umíme žít bez odpadů? Jedná se o výukové materiály a scénáře pro vyučovací hodiny, projektové dny či volnočasové aktivity. Materiály jsou připraveny v 5ti tématech pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy.

Certifikát pro učitele, kteří umí nadchnout žáky a studenty

Pedagogové, kteří se zajímají o ekologii a umí pro ni nadchnout své žáky, mají letos šanci získat certifikát EKOUČITEL ROKU. Přihlásit se mohou nejen učitelé ze škol, ale také pedagogové volného času a pracovníci z dětských či mateřských center. „Zapojení a interakce s pedagogy vede ke sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a zkušeností z výuky ekologické výchovy. Zároveň vzniká veřejně dostupná databáze, která nabízí inspiraci a doporučení pro tvořivou a zábavnou ekologickou výchovu na různých stupních škol,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.

Karlovarskenovinky.cz informovala Jana Čechová za Open Communication.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:recyklohraní)