Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

V Chebu se konal seminář Návykové látky ve školním prostředí

V Chebu se konal seminář Návykové látky ve školním prostředí

Seminář nastínil téma protidrogové osvěty ve školním prostředí a následnou pomoc, jak dětem, tak jejich okolí.

Seminář Návykové látky ve školním prostředí
15.duben 2017 - 12:00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na základě požadavku pracovní skupiny Tým pro mládež, výchovných poradců a metodiků prevence v protidrogové oblasti uspořádal odborný seminář. Ústřední tématikou byl výskyt návykových látek ve školním prostředí.

V odpoledním programu vystoupili se svými příspěvky odborníci z Národní protidrogové centrály. Ti seznámili účastníky například s novými hrozbami v oblasti návykových látek, aktuální legislativou nebo praktickými postupy v případě výskytu těchto látek ve školách.

„Po absolvování semináře by účastníci měli vědět, jak poznají dítě pod vlivem návykové látky, kdy volat záchrannou službu, kdy volat zákonnému zástupci, jak promítnout problematiku do školního řádu, jak poučit rodiče, děti, pedagogy, co škola musí v této problematice udělat, co může, co musí a co nemůže atd. Podle dostupných informací je Cheb nad průměrem v užívání návykových látek mladistvými. Jedná se o užívání alkoholických nápojů, kouření tabákových výrobků nebo konopných látek. Je to dáno i dobrou dostupností těchto látek v příhraničním regionu,“ řekl místostarosta Zdeněk Hrkal, bývalý ředitel Střední zdravotnické školy v Chebu, do jehož gesce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví náleží.


Semináře se zúčastnilo osm desítek pedagogů, výchovných poradců, metodiků pro zmíněnou oblast a pracovníků s dětmi a mládeží.

Seminář byl financován z prostředků města Cheb. Karlovarskenovinky.cz informovala  Simona Liptáková, tisková mluvčí městského úřadu Cheb.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:mú)