Svátek má: Vojtěch

Regiony

Velikost textu:

v Karlových Varech byla zahájena sanace ekologické zátěže

v Karlových Varech byla zahájena sanace ekologické zátěže

Pracovníci konsorcia San Tuhnice zahájili sanaci ekologické zátěže v Karlových Varech – Tuhnicích. Její součástí je také demolice několika budov a objektů.

Ilustrační foto
20. října 2018 - 12:00

V areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská v Karlových Varech – Tuhnicích byla minulý týden zahájena sanace staré ekologické zátěže po výrobě svítiplynu. Postará se o ní konsorcium firem s názvem San Tuhnice – projekt řídí a vedoucím sdružení San Tuhnice je společnost AVE CZ, dále jsou v konsorciu firmy Rekultivace Ústí nad Labem a Vodní zdroje (Praha).

V současné době probíhá v areálu, který vlastní společnost innogy, demolice několika budov a objektů. Ta má pokračovat až do konce příštího týdne. Kromě toho pokračují pracovníci firem z konsorcia také v těžbě kontaminované zeminy. Odtěžit mají celkem 18 000 tun této zeminy, 900 tun asfaltů z vnitroareálových komunikací, 450 tun nekontaminovaných stavebních sutí, 440 tun kontaminovaných stavebních sutí a odčerpat/odtěžit 600 tun dehtových kalů z podzemních jímek.

„Po vytěžení předáme zeminy a další odpady na příslušná koncová zařízení, jako jsou skládky a spalovny, které disponují schválenou technologií a platnými povoleními k nakládání s odpady. Zeminy převezeme nákladními automobily na skládky, dehtové kaly poté budeme převážet v kontejnerech. Ty budou po úpravě termicky využity v cementárně,“ vysvětlil vedoucí projektu Jiří Chrt.

Areál se nachází v ochranném pásmu karlovarských zřídel u pravého břehu řeky Ohře, a proto se pracovníci konsorcia zaměří také na vyčištění podzemní vody v blízkém okolí. Ta bude po přečištění ve dvou sanačních stanicích vrácena zpět do prostředí pomocí zasakovacích vrtů. Po ukončení sanačních prací bude následovat dvouletý postsanační monitoring, který je nedílnou součástí sanace podzemních vod.


Znečištění zemin a podzemních vod v karlovarském areálu bylo způsobeno dřívějším provozem zařízení na výrobu svítiplynu karbonizací uhlí. Ta zde probíhala sto let až do roku 1967. K úniku závadných látek docházelo především netěsnostmi dehtových jímek a nebezpečným ukládáním meziproduktů a odpadů z výroby svítiplynu v areálu plynárny.

UNESCO klepe na dveře, kraj musí být připraven

„Sanace této ekologické zátěže, která patří mezi největší v Česku, výrazně pomůže životnímu prostředí v bezprostřední blízkosti centra našeho největšího lázeňského města. Při sanaci se dodržují přísná bezpečnostní opatření, abychom ochránili obyvatele žijící v okolí areálu,“ dodal Chrt.

Český stát investuje prostřednictvím ministerstva financí do odstranění ekologické zátěže 180 milionů korun. Předpokládané ukončení sanace zemin je do 1 roku, u podzemních vod jsou to 4 roky.

Karlovarskenovinky.cz informovala Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch)