Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Víceúčelová stezka spojující dvě části města Sokolov je hotová

Víceúčelová stezka spojující dvě části města Sokolov je hotová

Víceúčelová městská stezka, která spojuje horní a dolní část Sokolova, je hotová. Trasa mezi volnočasovým areál Bohemia a areálem zdraví Stará Ovčárna je dlouhá více než 2,6 kilometru.

Trasa víceúčelové stezky mezi dolní a horní částí Sokolova
4. června 2020 - 12:00

Nejsložitějším úsekem stavby bylo stoupání od chemičky do Mičurinovy ulice, prudší úsek je také od areálu zdraví do Švabinského ulice.

Stezka začíná v areálu Bohemia v ulici Karla Hynka Máchy za blokem řadových garáží naproti parkovišti u „in-line“ dráhy. Na tuto komunikaci navazuje stezka, která pokračuje až do ulice Dělnická, kde je dále vedena z části po stávajících místních komunikacích a z části po nové stezce podél zadního traktu řadových garáží až do ulice Tovární.

Před sjezdem do této ulice je v místě stoupání výškový rozdíl řešen vybudováním opěrné gabionové zdi spolu s osazením trubkového zábradlí. V ulici Tovární je součástí stezky nový chodník až k autobusové zastávce, která bude vyměněna za novou. Stezka následně vede za zahradami rodinných domů v ulici Mičurinova až k místní komunikaci do Těšovic. Stezka je dále vedena ke komunikaci v ulici K. H. Borovského, kterou křižuje a pokračuje ulicí Marie Majerové až do ulice Závodu Míru. Stezka je v této části navržena v trase stávajícího chodníku jako dělená s tím, že šířka stezky bude 3 metry a chodníku 2 metry. Dále vede ulicí Alšova a Švabinského.

Poslední část stezky vede podél severní hrany parcely autoservisu a podél oplocení zahrádkářské kolonie směřuje k Lobezskému potoku. U mostku přes potok končí. V místech, kde jsou chodníky v souběhu se stezkou, je mezi nimi pruh ze „slepecké“ dlažby. Došlo k úpravám a vybudování míst pro přecházení chodců a přejíždění cyklistů spolu s nasvícením vytipovaných rizikových míst tak, aby splňovala bezpečností standardy. V trase od ulice Tovární směrem k ulici Mičurinova vzniklo nové veřejné osvětlení.


Před oficiálním otevřením víceúčelové stezky ještě zbývá dořešit, kam umístit přístřešek pro kola. Přesunut bude ze současného místa u autobusové zastávky patrně ke zdravotnickému středisku naproti. Sloup elektrického vedení v úseku za zahrádkami v ulici Mičurinova z trasy zmizí, čeká se ale, až ČEZ provede přeložku části trasy vedení. U některých prastarých lamp z Mičurinovy ulice k chemičce, které nahradilo nové osvětlení, se hledá, komu vlastně patří. Náklady na vybudování víceúčelové stezky dosáhly zhruba 19,8 milionu korun, z toho 11,3 milionu korun bylo poskytnuto formou dotace. Informoval Sokolov.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:sokolov)