Svátek má: Olga

Regiony

Velikost textu:

Výstava Krušné hory na cestě mezi památky světového dědictví UNESCO

Výstava Krušné hory na cestě mezi památky světového dědictví UNESCO

V Senátu bude ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 15.00 slavnostně zahájena výstava o světovém dědictví Krušných hor, které v současné době usilují o zařazení mezi památky UNESCO.

Krupka, historické jádro
9. června 2019 - 12:00

Výstava se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Horníka a pro veřejnost bude přístupná o víkendech a státních svátcích až do 1. září 2019.

Výstava shrnuje důvody, proč by Krušné hory, zastoupené sedmnácti lokalitami na saské a pěti na české straně pohoří, měly stanout po boku takových památek, jako jsou pyramidy v Gíze, Velká čínská zeď nebo třeba historické centrum Prahy. Rozhodnutí, zda budou Krušné hory památkou UNESCO, padne v červenci na zasedání Výboru světového dědictví v ázerbájdžánském Baku.Krušné hory na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO

Česká republika a Svobodný stát Sasko usilují společně o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.

Čím jsou Krušné hory ve světovém kontextu jedinečné?

Návrh na zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO se opírá především o tyto důvody:

  • celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765).

  • revoluční systém státem řízené báňské správy
V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím.

  • jedinečná hornická kulturní krajina
Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.

Jaký je v současnosti stav žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO? Jak by v budoucnu mělo být toto světové dědictví spravováno?

Rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO o zápisu se očekává v červenci 2019. Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila z iniciativy občanů a institucí na obou stranách hranice. V Sasku vzniklo už v roce 2003 sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., na české straně pak v roce 2010 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Díky závazné podpoře krajů, měst a obcí, ale samozřejmě i příslušných státních ministerstev bylo následně možné zpracovat nominační žádost.

Aktivity usilující o ochranu, zachování, ale také prezentaci budoucího statku světového dědictví jsou na německé straně koordinovány sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., které je tvořeno obcemi a okresy zapojenými do nominace. Na české straně hraje obdobnou úlohu Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s..

(jv,karlovarskenovinky.cz,Montanregion.cz,foto:infocentrumbozidar,montaregion)