Svátek má: Ivan

Zprávy

Velikost textu:

Lagardeová: Dnes se chováme jako před začátkem světové války

Lagardeová: Dnes se chováme jako před začátkem světové války

Hlavy států se v tomto týdnu shromáždí v Paříži, aby uctili 100 let od konce první světové války, měli by ale pozorně naslouchat ozvěnám historie a vyhnout se chyb z minulosti, píše na blogu Christine Lagardeová, šéfka MMF.

Christine Lagardeová, šéfka MMF
8. listopadu 2018 - 06:20

Po celá staletí naše globální ekonomické bohatství utvářejí dvojité síly technologického pokroku a globální integrace. Tyto síly mají vyhlídku na prosperitu mezi národy. Ale pokud jsou špatně vedeny, mají také potenciál vyvolat katastrofu. První světová válka je příkladem toho, že všechno se děje špatně, zvrdí Christine Lagardeová a dále pokračuje v komentáři.

Padesát let, které vedly k Velké válce, bylo období pozoruhodných technologických vynálezů, jako jsou parníky, lokomotivy, elektrifikace a telekomunikace. Právě toto období formovalo kontury našeho moderního světa. Bylo to také období bezprecedentní globální integrace - to, co mnozí nazývají jako první éru globalizace, kde se zboží, peníze a lidé mohli přes hranice přesouvat relativně s minimálními překážkami. Mezi lety 1870 a 1913 jsme zaznamenali značné zisky ve vývozu jako podíl na HDP v mnoha ekonomikách - což je známkou rostoucí otevřenosti.

Všechno to vytvořilo velké bohatství. Ale nebylo rozděleno rovnoměrně nebo spravedlivě. Byla to doba temných a nebezpečných továren a loupežníků. Byla to doba masivně rostoucí nerovnosti. V roce 1910 ve Velké Británii kontrolovalo 1% nejbohatších téměř 70% národního bohatství – nikdy dříve k něčemu takovému nedošlo.

Dnes můžeme najít pozoruhodné podobnosti s obdobím před Velkou válkou.


Tak jako tenkrát, nyní roste nerovnost a nerovnoměrné zisky z technologických změn a globalizace podněcují  reakci.

A v roce 1918, když vůdci viděli pole s mrtvými, nedokázali z toho vyvodit správné závěry. Opět upřednostňují krátkodobé výhody nad dlouhodobou prosperitou - ustupují od obchodu, snaží se znovu vytvořit zlatý standard a vyhýbat se mechanismům mírové spolupráce. Jak John Maynard Keynes - jeden ze zakládajících otců MMF - napsal v reakci na Versailleskou smlouvu, důraz na finanční zkázu Německa by nakonec vedl ke katastrofě. Byl naprosto správný.


Hrůzy další války donutily vůdce, aby našli trvalé řešení našich společných problémů. Organizace spojených národů, Světová banka a samozřejmě instituce, kterou nyní vedu, Mezinárodní měnový fond, jsou pyšnou součástí tohoto dědictví.

A systém vytvořený po druhé světové válce měl vždy být schopen se přizpůsobit. Od přechodu na flexibilní směnné kurzy v 70. letech při vytvoření Světové obchodní organizace naši předchůdci uznali, že globální spolupráce se musí vyvíjet, aby přežili.

Dnes můžeme najít pozoruhodné podobnosti s obdobím před Velkou válkou - závratný technologický pokrok, prohlubující globální integraci a rostoucí prosperitu, která z chudoby zvedla obrovské množství, ale bohužel také zanechala mnoho chudých. Bezpečnostní sítě jsou nyní lepší a pomohly, ale na některých místech opět vidíme vzrůstající hněv a frustraci v kombinaci s reakcemi na globalizaci. A opět se musíme přizpůsobit.

Proto jsem nedávno žádala o nový multilateralismus, který by byl inkluzívnější, více zaměřený na lidi a zodpovědnější. Tento nový multilateralismus musí znovu oživit předchozí duch spolupráce a současně řešit širší spektrum výzev - od finanční integrace až po náklady spojené s korupcí a změnou klimatu.

Náš nedávný výzkum makroekonomických přínosů posilování žen a modernizace globálního obchodního systému poskytuje nové náměty na způsoby, jak vytvořit lepší systém.

Každý z nás - každý vůdce a každý občan - má odpovědnost přispět k této přestavbě.

Koneckonců, to, co bylo pravdivé v roce 1918, je i dnes pravdivé: Mírové soužití národů a ekonomické vyhlídky milionů závisí přímo na naší schopnosti objevit mnoho stejného v naší společné historii, končí svůj komentář šéfka MMF.

(rp,prvnizpravy.cz, blogimf, foto:arch.)