Svátek má: Roland

Komentáře

Ivan David

europoslanec (SPD)

Puč, který jsem přehlédl

Kde jsou ty doby (před 80 lety), kdy v různých médiích zaznívalo celé spektrum názorů a z různých pohledů na věc bylo možno sestavit obraz reality.


Kde jsou ty doby (před 80 lety), kdy v různých médiích zaznívalo celé spektrum názorů a z různých pohledů na věc bylo možno sestavit obraz reality. Dnes je z 99% obraz stejný, a z takového spektra se dá zaručeně sestavit jen lež.

Stále více českých občanů získává novou zkušenost. Pokud se vyskytnou v místě, kde se něco stalo, dozvědí se z médií, že se stalo vlastně něco jiného a jinak, než jak to na vlastní oči viděli. V krajním případě se nestalo vlastně nic. A naopak, tam kde se celkem nic nestalo, je médii lokalizována událost rozměrů a tvaru, jaké je jim libo pro potřeby hybatelů konkrétního média.

4. července 2009 jsem se v hotelu Top v Praze zúčastnil zasedání Ústředního výkonného výboru ČSSD. Již po cestě na jednání jsem ze z Českého rozhlasu- Radiožurnál dověděl, že hlavním bodem jednání bude otázka, zda má či nemá být na pražské kandidátní listině Olga Zubová a zda má David Rath zastávat současně funkci hejtmana a poslance, tedy, zda má figurovat na volitelném místě kandidátní listiny do Poslanecké sněmovny.

V návrhu programu jednání byl bod „schvalování kandidátních listin“ a bod „schvalování volebního programu“. To nemusí nic znamenat, vždyť přímo na místě lze navrhnout změnu programu doplněním nebo vypuštěním či přeřazením bodu jednání. Nikdo ovšem žádné takové body nenavrhl, takže o nich ani nemohlo být hlasováno.

V první polovině jednání byli přítomni novináři- natáčeli a zapisovali. Na programu bylo navrhování a schvalování komise mandátové a návrhové a pak obligátní bod- zpráva předsedy. Jiří Paroubek mluvil dlouho, nicméně délka projevu nemá žádný vztah k tomu, co a zda vůbec něco přítomní novináři z projevu uveřejní. Je to pochopitelné, je pro ně přece daleko zajímavější to, co si o projevu, jeho formě i obsahu sami vymyslí. Následovaly projevy jednotlivých místopředsedů a předsedů parlamentních klubů. Mluvili převážně o navrženém volebním programu strany. Nějaké kritiky Olgy Zubové nebo Davida Ratha jsem si nevšiml, tím méně návrhu, aby kandidátní listiny kvůli jejich umístění na volitelných místech nebyly schváleny.

Během přestávky na oběd jsem krátce hovořil s Jiřím Paroubkem. Nebyl rozrušen, chechtal se srdečně nějaké mojí asi žertovné poznámce. Po obědě již nebylo novinářům umožněno, aby v sále naslouchali. (Je to tak běžné, protože místo diskusních příspěvků by byla vidět mediální exhibice.) Probíhala diskuse oficiálně k referátům, ve skutečnosti k čemukoli. Každý z přítomných, kdo se písemně přihlásí může mluvit 5 minut, kdo se přihlásí z auditoria může krátce komentovat příspěvek, který zazněl. Objevily se i názory, že Olga Zubová by kandidovat za ČSSD neměla a také názory, že by za ČSSD kandidovat měla. Nevím, zda byla Olga Zubová pozvána, ale nebyla přítomna. Objevila se celkem mírná kritika Davida Ratha, nikdo ho neobhajoval. Přítomný David Rath se do diskuse vůbec nepřihlásil. Nikdo nepředložil návrh usnesení podle něhož by Zubová nebo Rath či oba měli být z navržených a předsednictvem schválených kandidátních listin vyškrtnuti či odsunuti na nevolitelná místa. Naproti tomu se relativně daleko bouřlivěji od řečnického pultu diskutovalo o kandidátních listinách v jiných dvou krajích. Návrhy usnesení, o kterých by se mohlo hlasovat, ale nezazněly. V kuloárech se nepochybně diskutovalo o všech kandidátních listinách, protože v žádné straně nejsou nikdy spokojeni všichni. Předložené kandidátní listiny byly schváleny naprostou většinou tak, jak byly předloženy, tedy i s Rathem a Zubovou.

Uznávám, že pro čtenáře Blesku je to nuda a pro mediální manipulátory průběh, který je třeba pro virtuální realitu upravit, aby pro veřejnost mohla zaznít pečlivě připravená lež.Večer jsem se ve zprávách České televize „dozvěděl“, že na ústředním výboru bylo zařazení Zubové a David Rath podrobeno zdrcující kritice, stejně jako předseda Paroubek sám. Účel této mediální manipulace je tak prostinký, že ani není třeba ho vysvětlovat. Jde o to, prezentovat ČSSD jako nevěrohodnou a rozhádanou a tak pomoci ODS k vítězství ve volbách. Inu, koho chleba jíš, toho píseň zpívej! Nejde o píseň ODS, ale o jedení chleba v ODS i v ČT, radiích, tiskovinách a jinde. Všude tam rozhodují titíž. Není to teorie spiknutí, je to řekněme praxe ujednání v souladu s materielními zájmy. Jen pro pořádek připomínám, že kritice Ratha a Zubové novináři přítomni nebyli, což jim nepřekáží v „zasvěcených reportážích“.

Úcelovým lžím nasadila korunu „Aktuálně.cz“, kde jakási „eli“ napsala článek „Paroubek ustál puč. Zubová i Rath jdou do voleb za ČSSD“: „Jeden z mnoha malých pučů uvnitř sociální demokracie je zažehnán. Na kandidátce do podzimních voleb zůstane jak středočeský hejtman David Rath, tak předsedkyně Demokratické strany zelených Olga Zubová. K nelibosti mnohých představitelů strany dnes kandidátky posvětil ústřední výkonný výbor strany. Nebylo to ale jednoduché jednání a Jiří Paroubek se hodně zapotil, aby situaci s přehledem ustál. Nakonec se i přes hlasité výhrady ukázalo, že Paroubek drží stranu pevně v rukou.“

Paroubek se skutečně potil a stěžoval si na to stejně jako ostatní členové předsednictva. „Eli“ to neviděla a jen náhodou se trefila. Totiž nad předsednictvem byla umístěna obrovská plazmová obrazovka vydávající silný žár. Možná to paní redaktorka neví, ale slovo „puč“ (putsch) znamená politický převrat nebo pokus o něj. Na jednání se o převrat nikdo nepokoušel ani prostřednictvím tanků, ani pomocí návrhů na odvolání vedení strany. To by ústřední výkonný klidně výbor mohl, ale na rozdíl do sjezdu by na to potřeboval 3/5 většinu.

Paní redaktorka „eli“ prostě lže, protože jí za to platí. Nic zvláštního se nestalo. V demokratické straně probíhala demokratická diskuse v níž měli různí lidé různé názory. Nepoprali se a nikoho nezkoušeli svrhnout. Ostatně, museli by být blbí. V takovém případě by si novináři puče nemuseli vymýšlet a strana by neměla šanci na volební úspěch a její voliči na obhajobu svých zájmů.

Kde jsou ty doby (před 80 lety), kdy v různých médiích zaznívalo celé spektrum názorů a z různých pohledů na věc bylo možno sestavit obraz reality. Dnes je z 99% obraz stejný, a z takového spektra se dá zaručeně sestavit jen lež.

Ivan David