Svátek má: Jana

Regiony

Velikost textu:

Podpis memoranda o porozumění je symbolickým završením jednání

Podpis memoranda o porozumění je symbolickým završením jednání

Města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a teplárenské společnosti uzavírají společné memorandum.

Podpis Memoranda o porozumění
16. ledna 2022 - 12:00

Spolupráce v oblasti centrálního zásobování teplem je předmětem Memoranda o porozumění, které uzavírají významní odběratelé, distributoři a výrobce tepelné energie v karlovarském regionu. Společně tak deklarují podporu centrálnímu zásobování teplem a vůli jej udržovat a rozvíjet.

Memorandum o porozumění uzavírají Statutární město Karlovy Vary, Karlovarská teplárenská a.s., KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., Město Chodov, Teplo Chodov s.r.o., Město Nová Role, Norobyt, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a SUAS Teplárenská s.r.o. Slavnostním podpisem jej dne 12. ledna 2022 stvrdili zástupci všech zainteresovaných subjektů.

„Podpis memoranda je symbolickým završením několika měsíčního jednání o spolupráci na dodávkách centrálního zásobování teplem (CZT). K jeho uzavření nás vedl společný pohled na současnost i budoucnost centrálních dodávek tepla. Ty z našeho pohledu mají smysl a budoucnost, jsou ekonomicky výhodnější i ekologičtější než kotelna v každém domě. Jsme přesvědčeni, že centrální zásobování teplem má smysl udržovat a rozvíjet, stejně jako hledat nové zdroje výroby,“ uvedl první náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek.

„Hlavním záměrem spolupráce definované memorandem je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému CZT, ubezpečit je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla. Stejně tak je memorandum ubezpečením směrem k producentům a servisním organizacím, že mohou investovat nemalé finanční prostředky do nových technologií a nových zdrojů tepla, například i zpracování odpadů, stejně jako hledání efektivity celého systému,“ dodává Tomáš Trtek.

„Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. v memorandu deklaruje svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie. I nadále máme ambici být prostřednictvím sesterské společnosti SUAS GROUP významným dodavatelem tepelné energie, ovšem v budoucnu také z čistých zdrojů. Společnost má záměr vybudovat zařízení určené pro energetické využití odpadu, hodlá být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky teplené energie na konkurenceschopné cenové úrovni a je připravena zajistit dodávky teplené energie do karlovarského regionu minimálně do roku 2035,“ konstatuje David Najvar, místopředseda představenstva, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.K memorandu se připojily subjekty participující na přivaděči tepla ze závodu ve Vřesové, který zajišťuje dodávku pro zhruba 80 tisíc obyvatel.

Karlovarskenovinky.cz informovala Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary.
(jv,karlovarskenovinky.cz foto:mmkv)