Svátek má: Roland

Regiony

Velikost textu:

Získají Karlovy Vary ocenění Architekt obci?

Získají Karlovy Vary ocenění Architekt obci?

Každý rok odborná porota vybírá finalisty soutěže Architekt roku 2019. Mezi nominovanými městskými architekty je i ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV) Petr Kropp spolu s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou, a to v kategorii Architekt obci.

KAM tým
22. srpna 2019 - 12:00

V odborné porotě zasedli architekti Josef Pleskot, Adam Gebrian, Petr Hájek, Marcela Steinbachová a umělkyně Kateřina Šedá. Slavnostní vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku soutěže proběhne 10. září 2019 v prostorách CAMP v Praze.

Počátkem léta bylo vybráno pět finalistů soutěže Architekt roku 2019. Jedná se o architekty, kteří se v období uplynulých pěti let svým přístupem významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou či podporou kvalitní architektury a profese. Jednou z kategorií je Architekt obci.

„Cílem soutěže není jen ocenění tandemu architekt a obec, ale i vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a podpoření přístupu samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu svého volebního období, ale dívá se do budoucna. Uvažuje, jak by měla obec vypadat za dvacet třicet let, hledá cesty, aby zůstala krásná, malebná, aby se v ní dobře žilo,“ říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR.


Petr Kropp, který vede KAM KV od března loňského roku, je nominován v kategorii Architekt obci spolu s dalšími čtyřmi městskými architekty, konkrétně s Ondřejem Bustou (Český Krumlov), Evou Brandovou Kováříkovou (Klatovy), Milanem Košařem (Vysoké Mýto, Poděbrady, Ústí nad Orlicí) a Janem Mužíkem (Litoměřice). Odborná porota zdůvodnila jeho nominaci tím, že vybudoval důstojné pracoviště, které pod jeho vedením začalo významně ovlivňovat podobu plánů na obnovu budov a rehabilitaci veřejných prostor města. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze uspořádal v roce 2019 workshop a výstavu studentských prací Teplá - Ohře.

„Nominace je významným uznáním pro všechny aktivně zapojené“

„Pocty, které se mi touto nominací osobně dostává, si velmi cením a vnímám ji jako významné uznání pro společnou práci našeho týmu KAM KV, všech osob z karlovarské veřejnosti a politického vedení města, jak minulého, které se o založení Kanceláře architektury města zasloužilo, tak současného, které činnost kanceláře aktivně podporuje a dává nám prostor, abychom tento závazek mohli dodržet.“ komentuje svou nominaci Petr Kropp.

Za 17 měsíců činnosti se tým KAM KV stal operativní institucí, která se iniciativně a aktivně zapojila do různorodých karlovarských projektů. Tým připravil doporučení pro další postup ve věci Vřídelní kolonády, Zámecké věže, vizuálního stylu nám. Dr. M. Horákové, kina ve Staré Roli, obřadní síně v Rybářích a jejího okolí a možného rozvoje ZŠ Poštovní. Na požádání magistrátu města vydává doporučení a stanoviska k aktuálním projektům města. Doprovázel proces přípravy městských koncepčních dokumentů, jako je Plán městské mobility, Strategický plán udržitelného rozvoje města, nebo Územní plán, ke kterému KAM připravil připomínky pro veřejné projednání a snaží se zkoordinovat provázanost všech těchto pro město důležitých dokumentů. Uspořádal také tři odborné workshopy na téma Obřadní síň v Karlových Varech, Stará vodárna a Veřejné prostory.

Mezi aktuální projekty KAMu patří ověřovací architektonická studie možnosti vestavby koncertního sálu a zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr v budově Císařských lázní, pro kterou připravil zadání, příprava Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím a Manuálu veřejných prostranství, příprava návrhu prostorového uspořádání městské tržnice, nebo spolupráce s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu, který vypsal výběrové řízení na zpracovatele architektonických studií keramické školy.

„Další velmi důležitou částí naší práce je pro nás komunikace s veřejností, a to jak odbornou, tak širokou, pro kterou chystáme přednášky na aktuální místní témata, diskusní setkání s občany a zajímavé výstavy s doprovodným programem.“ uvádí Jana Boukalová z KAMu.

Vedle zmiňované výstavy studentských prací představil KAM veřejnosti výstavu Veřejný prostor CZ, která ukázala, že i v České republice je mnoho povedených inspirativních realizací ve veřejném prostoru.  

KAM také vytvořil odborné pracovní místo Site Managerky, která koordinuje vstup města do UNESCO, přípravu potřebných dokumentů a organizaci návštěvy komise ICOMOS, která na podzim rozhodne o úspěchu nominace.



Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, tým se snaží být prostředníkem diskuse mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. – Ing. architekt Petr Kropp. První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu.

Karlovarskenovinky.cz informovala Jana Boukalová za Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM).

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:kam)