Svátek má: Dobroslav

Komentáře

Předsedo Rakušane, hodili jste místní samosprávu přes palubu

Krucinál, proč si myslíte, že vás lidé volili?

Starostové, to je značka záruky toho, že místní rozvoj bude v dobrých rukách a vy toto důležité ministerstvo dáte Bartošovi, který nikdy nebyl zastupitelem, natož starostou a o potřebách místní samosprávy ví kulové.

Měl jsem jako starosta radost z toho, že se starostové svým výsledkem 33 křesel (nárůst 27 křesel) ve Sněmovně se stali fakticky premiantem sněmovních voleb. Předseda Vít Rakušan získal téměř 60 tisíc hlasů, což je bezesporu absolutní vítězství v těchto volbách. Čemu ale nerozumím je fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj Starostové přenechali „mýrnyx týrnyx“  Pirátům, které národ pro jejich politické i lidské postoje ve volbách prostě nevolil.

Předpokládal jsem, že Michalík, jako úspěšný starosta, by mohl být dobrým adeptem na MMR, ale on se k mému překvapení hrnul na ministerstvo průmyslu. No a vzápětí se ukázalo proč asi. Dobrým adeptem na toto ministerstvo by byla i bývalá starostka Věra Kovářová, která ale dala přednost teplému bezproblémovému místopředsednictví ve Sněmovně. To mně fakt hlava nebere.

Ve své podstatě Starostové svůj nebývalý volební úspěch neobsazením Ministerstva pro místní rozvoj degradovali. Voličům, kteří vám dali hlasy, jste ukázali, jaké ve skutečnosti máte priority. Hnutí Starostové a nezávislí jsem spoluzakládal. Jsem stále jejich sympatizantem a celá léta kritizuji obrovský nárůst státního aparátu a byrokracie, která doslova ničí místní samosprávu neustálým nárůstem zbytečné, nesmyslné administrativy a odlivu kompetencí směrem od lidí do vyšších státních struktur. Jako členové nové vlády proklamujete zeštíhlení státu a vzápětí vytvoříte tři nová ministerstva. Vy si snad o svých voličích myslíte, že jsou nesvéprávní vo-ové?

Co se takhle podívat, jak to funguje v prosperujícím Švýcarsku?

Švýcaři mají sedm členů federální vlády a federální vláda zastává i funkci hlavy státu.

Vás je ve vládě 17 a ještě na Hradě sedí prezident s celým regimentem nepotřebných poskoků.

Švýcarsko s 8,5 miliónem obyvatel je jedním z nejbohatších států na světě v přepočtu DPH na obyvatele a víte, čím to je?

Švýcarsko má 46 000 státních zaměstnanců.

ČR má 482 000 státních zaměstnanců.

Švýcarsko má zákonem stanovený vyrovnaný rozpočet. Tedy nemůže utratit víc, než to, co vybere na daních.

ČR má dluh 2 600 066 493 693 Kč, to znamená, že každý občan ČR dluží 247 506 Kč.

K tomuto dluhu je třeba přičíst dalších 300 miliard deficitu, který plánuje nová vláda pro tento rok, a ještě rostoucí úroky a máme tu sekeru suma sumárum 3 bilióny. Jen pro představu, zmíněný dluh se rovná dvěma celoročním rozpočtům ČR.

Tragikomicky pak zaznívají Babišovy výkřiky do médií: „Nevěřte tomu, že máme rozvrácenou ekonomiku.“ ??? Sory jako, ale takhle to vypadá, že Andrej neví, kolik má bilión nul.Na rozdíl od naší benevolentní české legislativy, švýcarská federální vláda je limitována subsidiaritou. To znamená, že nic, co je možné politicky vykonat na nižší úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší úroveň. Toto opatření zamezuje odliv financí a krádeže kompetencí místním samosprávám, což zaručuje skutečnou demokracii, ne to, co se děje doposud u nás. V naší Ústavě, kterou si politici sami bez nás napsali a schválili, jsou jen pouhé zbytky demokracie, která umožňuje politikům lhát, krást a dělat gigantické dluhy.

Oproti našemu profesionálnímu parlamentu mají Švýcaři poloprofesionální parlament. Většina členů je zaměstnána pouze na částečný úvazek, protože pracují v kantonech, tedy v samosprávě, aby nebyli odtržení od potřebné reality, kterou jim samospráva poskytuje.

Průměrná mzda: Švýcarsko 140 000,- Kč měsíčně

Průměrná mzda: ČR 35 000,- Kč měsíčně

Na těchto číslech je vidět výsledek jejich prosperity, ke které má ČR čtyřnásobně daleko.

To, co Švýcarům zabezpečuje záviděníhodnou prosperitu, jsou jejich demokratické principy založené na povinnosti vyrovnaného státního rozpočtu. Zastropování DPH a přímých daní. Nezávislost na EU. Zákony a Ústava schvalované lidovým referendem. Ale hlavně - pravomoc lidu vetovat neadekvátní zákony a v neposlední řadě povinnost politiků předkládat občanům ke schválení důležité mezinárodní smlouvy.

Ale pojďme ještě zpátky k ministru Vítu Rakušanovi, a současné vládní koalici, která se hlásí k hodnotám EU, k přijetí Eura a hloupé dekarbonizační politice.


Země jako je Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko nikdy nevstoupily do EU, a právě proto patří ke světové špičce v prosperitě, neboť si zachovaly vlastní suverenitu a nepodlehly centralizovanému politickému zlořádu současné EU. Plody tohoto systému vidíme mimo jiné dnes v závratném růstu cen el. energie, plynu, potravin a celkové inflaci, která dle prognóz ekonomických autorit může v roce 2022 přesáhnout i 10%. Mnoho lidí si teprve dnes začíná plně uvědomovat, že jsme se stali součástí nekompetentního evropského diktátu, kterému nezáleží na prosperitě a srdci národů, ale stará se jen o vlastní peněženky.

My občané můžeme jen doufat, že nová koaliční vláda nebude jen hopsajícím tajtrdlíkem dle evropských notiček a že pochopí důležitost národní suverenity, prosperity a principů skutečné demokracie založené na všelidovém referendu, například takovém, jaké mají ve Švýcarsku.

Pokud to stávající establishment nepochopí a nedá se cestou decentralizace a deregulace, o čemž silně pochybuji, neboť by ztratili svoji moc, nečekají naši zemi v následujících létech žádné světlé zítřky
.

Na tomto odkazu lze čerpat legislativní rozdíly mezi Švýcarskem a ČR.

Petr Havlíček
blog
  

Podvod zvaný inflace

Podvod zvaný inflace

Petr Havlíček 

25. února 2022
Inflace nám leze do peněženek a politici, kteří ji způsobili, nám znovu tvrdí, že nás před ní budou zachraňovat. Je to nebetyčný bezohledný podvod.

Předsedo Rakušane, hodili jste místní samosprávu přes palubu

Předsedo Rakušane, hodili jste místní samosprávu přes palubu

Petr Havlíček 

6. ledna 2022
Krucinál, proč si myslíte, že vás lidé volili?

Svatá vakcinace nefunguje

Svatá vakcinace nefunguje

Petr Havlíček 

8. prosince 2021
Můžete si v médiích vychvalovat vakcinaci až do nebe, nahánět lidem hrůzu, strach a vyhrožovat jim postihy. Realita, kterou vidím dnes a denně kolem sebe je poněkud jiná.

Rozpad systému ekonomických a mravních hodnot

Rozpad systému ekonomických a mravních hodnot

Petr Havlíček 

8. února 2021
Každá demokracie za pomoci kypící byrokracie dříve či později zdegeneruje na oligarchii, provázenou rozbujelou korupcí, klientelizmem, narůstající centralizací a regulací nejlépe všeho.

Člověk člověku vlkem

Člověk člověku vlkem

Petr Havlíček 

22. ledna 2020
Stále bobtnající státní aparát, který by měl sloužit výhradně pro efektivní podporu prosperity společnosti, se stává parazitující ropuchou na státním prameni.

Ať žije EU, ale za své

Ať žije EU, ale za své

Petr Havlíček 

15. května 2019
Za pomoci byrokratů EU, ovládaných globalistickou elitou, hodlají tyto skupiny zničit nezávislost národních ekonomik a vytvořit obludu, nad kterou již nemá národ, žádnou ekonomickou, politickou a už vůbec ne demokratickou moc.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
12%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
55%